Lokata wNET

  • Oprocentowanie zmienne do 0,80%
  • Na okres od 3 do 24 miesięcy
OKRES [M-CE] OPROCENTOWANIE ZMIENNE EFEKTYWNE W SKALI ROKU [%]
STAŻ CZŁONKOWSKI KRÓTSZY NIŻ 36 M-CY STAŻ CZŁONKOWSKI NIE KRÓTSZY NIŻ 36 M-CY
3-5 0,30 0,40
6-8 0,40 0,50
9-11 0,50 0,60
12-23 0,60 0,70
24 0,70 0,80

 

Przykłady lokaty wNET dla członków SKOK im. Z. Chmielewskiego posiadających staż członkowski nie krótszy niż 36 miesięcy w dniu założenia lokaty:

KWOTA [PLN] OKRES [M-E] OPROCENTOWANIE EFEKTYWNE W SKALI ROKU [%] KWOTA KOŃCOWA (BEZ PODATKU*) [PLN]
50 000 12 0,70 50 350,00
50 000 24 0,80 50 803,20
100 000 24 0,80 101 606,40

 

W przypadku zerwania lokaty SKOK wypłaca 20% odsetek należnych na dany dzień.

*zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odsetki od depozytów od dnia 01.01.2004 r. podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19%.

 

Produkt dostępny w oddziałach Kasy od dnia 11.11.2020 r.

Przedstawione dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 k.c. Szczegółowe informacje otrzymasz w najbliższym oddziale Kasy.