Zasady działania Kasy

Zasady działania Kasy

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Z. Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie przyjęła do stosowania w swojej działalności dokumenty określające podstawowe wartości i zasady etyczne systemu SKOK – Kodeks Dobrych Praktyk i Zasad Działania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych oraz Kanon Dobrych Praktyk.

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

Kodeks dobrych praktyk i zasad działania SKOK