Wysokość WIBOR 6M i 3M

  • Stawka WIBOR 6M (aktualna na dzień 27.12.2023) wynosi 5,82%.
  • Stawka WIBOR 3M (aktualna na dzień 27.12.2023) wynosi 5,88%.