Wysokość WIBOR 6M i 3M

  • Stawka WIBOR 6M (aktualna na dzień 26.06.2024) wynosi 5,86%.
  • Stawka WIBOR 3M (aktualna na dzień 26.06.2024) wynosi 5,85%.