Wysokość WIBOR 6M i 3M

  • Stawka WIBOR 6M (aktualna na dzień 28.12.2022) wynosi 7,15%.
  • Stawka WIBOR 3M (aktualna na dzień 28.12.2022) wynosi 7,03%.