Wysokość WIBOR 6M i 3M

  • Stawka WIBOR 6M (aktualna na dzień 28.06.2023) wynosi 6,95%.
  • Stawka WIBOR 3M (aktualna na dzień 28.06.2023) wynosi 6,90%.