Wysokość WIBOR 6M i 3M

  • Stawka WIBOR 6M (aktualna na dzień 29.12.2021) wynosi 2,81%.
  • Stawka WIBOR 3M (aktualna na dzień 29.03.2022) wynosi 4,72%.