Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Co to jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej gromadzi i udostępnia dane na temat wszelkich zobowiązań kredytowych klientów (indywidualnych oraz przedsiębiorców) banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych. Dane przechowywane w bazie BIK to dane zarówno pozytywne (kredyty spłacane terminowo) jak i negatywne (z opóźnieniami w spłacie).

Każdy może sprawdzić swoją historię kredytową w BIK. W przypadku, gdy dane okażą się niepoprawne lub nieaktualne, to instytucja, która je do BIK przekazała jest upoważniona do ich poprawienia na pisemny wniosek swojego klienta.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na mocy art. 105 ust 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zmianami).

 

Czy Twoje dane mogą trafić do BIK?

W pierwszej kolejności dane trafiają do BIK, kiedy składasz w banku, SKOK-u lub firmie pożyczkowej wniosek o kredyt lub pożyczkę. Gdy stajesz się ich właścicielem, dane o regulowaniu przez Ciebie spłat przekazywane są do BIK regularnie, co najmniej raz w miesiącu aż do momentu spłacenia kredytu bądź pożyczki.

 

Jakie informacje znajdują się w BIK?

Do BIK przekazywane są:

 • Twoje dane osobowe,
 • dane dotyczące zobowiązań wobec banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych współpracujących z BIK, takie jak: data powstania, rodzaj zobowiązania, okres spłaty, waluta,
 • informacje o zadłużeniu,
 • historia spłat.

Informacje przetwarzane w BIK dotyczą przede wszystkim: kredytów na zakup towarów, usług i papierów wartościowych, kredytów niecelowych i studenckich, kredytów mieszkaniowych i pracowniczych, a także kredytów odnawialnych, karty detalicznej, karty kredytowej, karty debetowej oraz limitu debetowego w ROR, a także kredytów przez Ciebie poręczonych.


Co to jest historia kredytowa?

Historia kredytowa to informacje o tym jak regulowałeś spłaty swoich kredytów i pożyczek. Każdy z nas ma więc wpływ na to, jak będzie wyglądała jego historia kredytowa. Jeśli kredyt spłacamy terminowo, w BIK znajdują się dane pozytywne. Jeśli jest spłacany z opóźnieniem, w BIK znajdą się również dane negatywne (opóźnienie dłuższe niż 60 dni).

Historia kredytowa to najlepsza rekomendacja, która może pomóc Ci uzyskać:

 • lepsze warunki finansowe np. niższe oprocentowanie kredytu,
 • skrócenie lub uproszczenie procedur udzielania kredytów,
 • obniżenie opłat i prowizji.

 

6 zasad budowania dobrej historii kredytowej

 1. Spłacaj swoje kredyty w terminie
  To najważniejszy element budowania dobrej historii kredytowej
 2. Monitoruj swoją historię, aby mieć nad nią kontrolę
  W ten sposób wychwycisz każdą nieprawidłowość
 3. Korzystaj z kredytów na drobne rzeczy
  W ten sposób budujesz swój obraz rzetelnego kredytobiorcy, jeśli nie masz historii kredytowej, jesteś dla banku anonimowym kredytobiorcą
 4. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych o spłaconym kredycie
  Umożliwisz dostęp kredytodawcom do swojej dobrej historii kredytowej
 5. Mierz siły na zamiary
  Nie bierz zbyt wielu kredytów i nie spłacaj jednego drugim, można w ten sposób wpaść w pętlę zadłużenia
 6. Rozmawiaj z kredytodawcą
  Jeśli masz problemy ze spłatą kredytu, ustal z bankiem nowe zasady spłaty

Jak długo BIK może przetwarzać Twoje dane?

Jeśli zobowiązanie spłacałeś terminowo – Twoje dane przetwarzane były w BIK od chwili ich przekazania do BIK, aż do wygaśnięcia zobowiązania.

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych po spłacie kredytu lub pożyczki, są one udostępniane bankom, SKOK-om i firmom pożyczkowym w celu oceny Twojej zdolności i wiarygodności kredytowej. Dobra historia kredytowa działa na Twoją korzyść.

Dane mogą być przetwarzane również bez Twojej zgody przez okres 5-letni, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • zobowiązania były spłacane przez Ciebie z opóźnieniem dłuższym niż 60 dni,
 • upłynęło 30 dni od momentu poinformowania Ciebie przez bank czy SKOK o zamiarze przetwarzania danych bez Twojej zgody.

Dodatkowo na mocy nowelizacji ustawy Prawo bankowe dane dotyczące zobowiązań wszystkich klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, dla celów stosowania przez banki metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów.

 

Udziel zgody

To czy pozytywne informacje o Twoich spłaconych zobowiązaniach będą dostępne dla instytucji finansowych zależy od Ciebie. Dlaczego? Ponieważ możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie informacji o spłaconych kredytach i pożyczkach. Możesz to zrobić w każdej chwili, np. w momencie podpisywania umowy kredytu, w trakcie jego spłacania, a także już po spłacie.

Jeśli nie wyrazisz zgody będziesz dla banków anonimowy i możesz mieć zdecydowanie mniejsze szanse na uzyskanie korzystnych warunków kredytowych w przyszłości.

Zgody możesz udzielić w banku, SKOK-u lub firmie pożyczkowej, w której bierzesz lub brałeś kredyt oraz w Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów BIK.

 

Sprawdź swoje dane w BIK

Jeśli przygotowujesz się do wzięcia kredytu, spłacasz kredyt bądź jesteś poręczycielem warto sprawdzić historię kredytową w BIK.

Można to zrobić poprzez portal BIK.pl. Wystarczy potwierdzić swoją tożsamość i wybrać produkt, który Cię interesuje. Produkty dostępne są w ramach trzech różnych kont: Próbnego, Podstawowego i Premium. Najpierw musisz zarejestrować się, wybrać preferowane przez Ciebie konto i potwierdzić swoją tożsamość w portalu BIK.

Potwierdzenie tożsamości jest konieczne ze względów bezpieczeństwa – Twoje dane kredytowe możemy udostępnić tylko Tobie. Twoje konto uaktywnimy dopiero po tym, kiedy będziemy mieć pewność, że jesteś tą osobą, za którą się podajesz.

Założenie konta oraz sprawdzenie swojej historii kredytowej jest też możliwe w pocztowych strefach finansowych Poczty Polskiej oraz w placówkach Banku Pocztowego. Dane kontaktowe powyższych placówek dostępne są na stronie BIK.

Zachęcamy do indywidualnego sprawdzenia swoich danych osobowych przetwarzanych przez BIK (bezpłatnie jeden raz na 6 miesięcy) pobierając Informację Ustawową. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 348 44 44 lub na stronie internetowej www.bik.pl.

 

Na czym polega działanie Alertów BIK?

Z Alertami BIK kontrolujesz na bieżąco bezpieczeństwo swojej historii kredytowej. Jeśli tylko pojawią się jakieś niepokojące informacje, BIK wyśle Ci od razu SMS lub mail.

 • Za każdym razem, kiedy na Twoim lub poręczonym kredycie pojawi się opóźnienie, zostaniesz poinformowany o zaistniałej sytuacji.
 • Za każdym razem, kiedy wpłynie wniosek kredytowy na Twoje nazwisko, otrzymasz o tym informację, co skutecznie ochroni Cię przed ewentualnym wyłudzeniem.

 

Co zrobić w momencie otrzymania Alertu BIK?

Jeśli otrzymałeś taki Alert, oznacza to, że instytucja finansowa zapytała właśnie o Twoje dane, w związku ze złożonym wnioskiem kredytowym. Złożenie zapytania do BIK jest standardowym elementem procedury kredytowej.

 • Jeżeli wniosek ten został złożony przez Ciebie osobiście, ponieważ właśnie ubiegasz się o kredyt lub zgodziłeś się poręczyć komuś kredyt, nie ma powodu do niepokoju. Nie musisz podejmować żadnych kroków. Alert jest dla Ciebie dodatkowym potwierdzeniem, że Twój wniosek jest rozpatrywany. W ten sposób możesz zweryfikować pracę swojego doradcy kredytowego.
 • Jeśli natomiast w ostatnim czasie nie składałeś takiego wniosku, nie kupowałeś niczego na raty ani nie poręczałeś nikomu kredytu, istnieje ryzyko, że ktoś próbuje wyłudzić kredyt na Twoje dane. Jest to szczególnie prawdopodobne, jeżeli ostatnio lub w przeszłości zgubiłeś swój dowód osobisty lub został on skradziony. Jak najszybciej skontaktuj się z BIK, dzwoniąc pod numer 22 348 4444.

 

Czym jest informacja udostępniania na mocy ustawy?

Raport udostępniany na mocy ustawy zawiera informacje przechowywane w BIK o danych osobowych wnioskodawcy, o zobowiązaniach, udostępniany jest bezpłatnie nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

 

Jakie korzyści daje sprawdzanie swojej historii kredytowej?

Historię kredytową warto sprawdzać z kilku ważnych powodów:

 • przygotowanie do wizyty w banku,
 • monitorowanie poprawności danych,
 • sprawdzenie oceny punktowej (scoringu),
 • ochrona przed kradzieżą tożsamości,
 • potwierdzenie wiarygodności i rzetelności.

Monitorując stan swoich zobowiązań można ochronić się przed nadmiernym zadłużeniem.

BIK nie jest uprawniony do dokonywania zmian danych przetwarzanych w bazie BIK. Zmiany takie dokonywane są wyłącznie przez bank, z którego pochodzą dane i tylko przezeń mogą zostać skorygowane lub zaktualizowane, ponieważ to te instytucje są administratorami/właścicielami danych.

 


Twoja ocena punktowa BIK

Czym jest i jak wyliczana jest ocena punktowa BIK (score)?

Scoring jest metodą punktowej oceny ryzyka kredytowego. Polega ona na określeniu wiarygodności kredytowej klienta na podstawie porównania z klientami, którzy już otrzymali kredyty.

Im bardziej Twój profil jest podobny do profilu klientów terminowo spłacających swoje kredyty w przeszłości, tym wyższą ocenę punktową otrzymasz.

Im więcej otrzymasz punktów (i gwiazdek) tym większe prawdopodobieństwo, że będziesz terminowo spłacał kredyt, a zatem większe jest prawdopodobieństwo otrzymania kredytu.

 

Banki, SKOK-i i firmy pożyczkowe wykorzystują oceny punktowe do szybkiej, precyzyjnej, przejrzystej i obiektywnej oceny ryzyka kredytowego swoich klientów. Ocenie punktowej mogą podlegać zarówno dotychczasowi klienci, jak i osoby, które po raz pierwszy zgłosiły się po kredyt, kartę kredytową itp.

Wyższa ocena punktowa to:

 • łatwiej dostępny kredyt,
 • atrakcyjniejsze oferty,
 • minimalna liczba dokumentów,
 • obiektywna ocena z wykorzystaniem tych samych kryteriów,
 • szybsza decyzja kredytowa.

 

Czy można mieć wpływ na swoją ocenę punktową BIK (score)?

W przypadku oceny punktowej BIK szczególnie istotny wpływ na jej wysokość ma to, jak dotychczas spłacałeś posiadane przez siebie kredyty (w tym również limit w ROR oraz karty kredytowe).

Nasza rada: Jeśli chcesz mieć wysoką ocenę punktową, a co za tym idzie, większe szanse na atrakcyjny kredyt w przyszłości, powinieneś przede wszystkim zadbać o terminową obsługę kredytów już posiadanych. Należy przy tym pamiętać również o prawidłowym wywiązywaniu się ze zobowiązań wynikających z posiadania limitu w ROR oraz kart kredytowych.

 

Co obniża ocenę punktową BIK?

Opóźnienie w spłacie rat kredytowych:
długość opóźnienia w spłacie kredytu, czas jaki minął od ostatniego opóźnienia w spłacie, wystąpienie zaległości w spłacie oraz wysokość tej zaległości.

Wykorzystanie limitu kredytowego:
przekroczenie limitu kredytowego, wysoki poziom wykorzystania limitu kredytowego.

Duża aktywność kredytowa:
duża liczba nowo otwartych kredytów w ostatnim okresie czasu, duża liczba wniosków kredytowych złożonych w ostatnim okresie, krótki czas od złożenia ostatniego wniosku kredytowego.

 


BIK czy BIG?

Czasem zdarza się, że Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest mylone z biurami informacji gospodarczej (BIG).

Biuro informacji gospodarczej (BIG) to instytucja, która przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze dotyczące wiarygodności płatniczej konsumentów i przedsiębiorców. Do BIG-ów, czyli biur informacji gospodarczej przekazywane są m.in. informacje o niezapłaconych rachunkach np.: za energię, telefon, czynsz.

Biuro Informacji Kredytowej współpracuje obecnie z jednym biurem informacji gospodarczej – BIG InfoMonitor S.A.. BIG-i mogą przechowywać informacje na Twój temat do momentu, gdy Twój wierzyciel poinformuje Biuro, że całkowicie spłaciłeś należność.

Warto też podkreślić, że informacje do BIG-ów trafiają na innych zasadach niż do BIK. Informacje o Tobie, jeśli jesteś konsumentem, mogą przesyłać do BIG-u tylko przedsiębiorstwa wymienione w Ustawie. W sytuacji jeśli ponad 30 dni zalegasz z płatnościami swoich zobowiązań na kwotę powyżej 200 zł, a od przesłania do Ciebie wezwania do zapłaty listem poleconym minęło 30 dni. Informacje o sobie z BIG InfoMonitor możesz sprawdzić sam przez stronę www.big.pl.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą informacje o Twoich zaległościach powyżej 500 zł może przekazać do BIG każdy przedsiębiorca, który ma z takim biurem podpisaną umowę.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą możesz zmniejszyć ryzyko i koszty Twoich decyzji biznesowych. Zanim podejmiesz współpracę z nowym kontrahentem możesz sprawdzić w biurach informacji gospodarczej czy terminowo reguluje on swoje zobowiązania.