Biuro Informacji Gospodarczej (BIG)

to instytucja, która przyjmuje, przechowuje i ujawnia dane przede wszystkim o nierzetelnych dłużnikach, chociaż w coraz większym stopniu gromadzone są też informacje pozytywne tj. o terminowo regulowanych zobowiązaniach. Umieszczenie w BIG stanowi dla nierzetelnego dłużnika dolegliwość, gdyż w przypadku np. ubiegania się o kredyt, dostanie decyzję odmowną lub otrzyma kredyt na znacznie gorszych warunkach.

 

Przekazanie informacji do BIG może uniemożliwić lub utrudnić:

 • uzyskanie kredytów i pożyczek bankowych oraz innych usług i produktów bankowych takich jak karty kredytowe, czy limit debetowy na koncie osobistym
 • uzyskanie pożyczek od SKOKów i firm pożyczkowych
 • dokonywanie zakupów na raty,
 • zawieranie umów cywilno-prawnych takich jak umowa najmu,
 • podpisanie lub przedłużenie umowy na telefon komórkowy, dostęp do Internetu, dostawy gazu, prądu i wielu innych usług

 

Do BIG przekazywane są zadłużenia z tytułu:

 • usług telekomunikacyjnych
 • wystawionego tytułu wykonawczego
 • kredytu, pożyczki, karty kredytowej
 • zobowiązania alimentacyjnego
 • usług telewizji kablowej i satelitarnej
 • najmu i dzierżawy
 • ubezpieczenia
 • leasingu
 • innych usług (energia elektryczna, woda, gaz)

 

Sektory współpracujące z BIGami:

 • banki
 • SKOKi
 • instytucje pożyczkowe
 • wierzyciele wtórni
 • firmy leasingowe
 • towarzystwa ubezpieczeniowe
 • operatorzy telewizyjni
 • przedsiębiorstwa telekomunikacyjne
 • komunikacja publiczna
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • dostawcy mediów
 • zarządcy, wspólnoty mieszkaniowe
 • usługi komunalne
 • stowarzyszenia oraz fundacje
 • konsumenci
 • przedsiębiorcy (wszystkie branże)

Od 2010 r. podstawą prawną funkcjonowania BIG-ów jest ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Biura informacji gospodarczej działają pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki.

 

Według stanu na grudzień 2013 na rynku w Polsce działają 4 biura informacji gospodarczej:

 • BIG InfoMonitor
 • Krajowy Rejestr Długów BIG
 • Rejestr Dłużników ERIF BIG
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG)
 • Każdy z nich działa samodzielnie i prowadzi odrębną listę dłużników. Biura są w stosunku do siebie konkurencyjne. Wierzyciel może zdecydować się dopisać dłużnika do tylko jednego lub kilku BIG-ów jednocześnie. Konsument może dopisać dłużnika tylko wtedy, gdy należność jest stwierdzona tytułem wykonawczym. Przykładem takiego tytułu jest sądowy nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Przedsiębiorca może sprawdzić:

 1. dowolnego przedsiębiorcę, w tym siebie, bez ograniczeń;
 2. konsumenta, za jego pisemną zgodą.

Konsument może sprawdzić:

 1. dowolnego przedsiębiorcę, bez ograniczeń;
 2. siebie, bezpłatnie raz na 6 miesięcy (nie może sprawdzać innych konsumentów).

SPRAWDŹ SIEBIE!

Kontroluj wszystkie informacje, które pojawiają się na Twój temat w Rejestrze BIG – pobierz Informację Ustawową (raport z BIG) bezpłatnie jeden raz na 6 miesięcy.

Co zyskujesz?

 • dostęp do Raportu o Sobie – sprawdzisz kto i jakie informacje o Tobie wpisał do Rejestru BIG,
 • dostęp do Raportu z Rejestru Zapytań – sprawdzisz kto pytał o Ciebie w okresie ostatnich 12 miesięcy,
 • informację na temat tego co banki, firmy telekomunikacyjne i przedsiębiorcy wiedzą na Twój temat.

Więcej informacji znajdziesz:

 


Cechą charakterystyczną BIG-ów jest otwartość dla podmiotów bez względu na sektor gospodarki w jakim działają, w przeciwieństwie do BIK lub Bankowego Rejestru, które są zarezerwowane wyłącznie dla instytucji finansowych typu banki, SKOK-i.

Z bazy, którą gromadzi i udostępnia m.in. BIG InfoMonitor mogą korzystać wszyscy – zarówno banki, firmy, instytucje oraz osoby indywidualne. Szczególnie ci ostatni, często nie mają wiedzy lub też nie zdają sobie sprawy jakie korzyści mogą z niej czerpać. W przypadku sprawdzania firm, wystarczy znajomość numeru NIP, aby dowiedzieć się, czy dane przedsiębiorstwo reguluje swoje zobowiązania w terminie. Taka informacja może być ważna, w momencie podejmowania decyzji o zakupie mieszkania, zmianie pracy, a także przy wyborze wycieczki w biurze podróży.

Aby dowiedzieć się czy dana firma lub osoba fizyczna nie boryka się z problemami finansowymi wystarczy pobrać w Biurze Informacji Gospodarczej Raport o Przedsiębiorcy lub Konsumencie. Zawierają one informacje, czy dany podmiot figuruje w Rejestrze Dłużników BIG, na jaką kwotę zalega oraz przez kogo został dopisany.


5 kroków do skutecznych negocjacji z wierzycielem:

 1. Nie unikaj wyjaśnienia sprawy polubownie. Przecież często przeterminowana należność nie wynika ze złej woli, tylko z trudnej sytuacji życiowej lub po prostu z niedopatrzenia.
 2. Pamiętaj, że wierzyciel lub jego pełnomocnik chcą Ci pomóc, a nie pogrążyć. Obu stronom zależy na rozwiązaniu problemu, więc bądź otwarty na kompromis i współdziałanie.
 3. Bądź zawsze dobrze przygotowany na rozmowę z wierzycielem, zastanów się, co możesz zaproponować, ile pieniędzy możesz przeznaczyć na spłatę. Warto wcześniej zgromadzić wszystkie potrzebne materiały i starać się wyjść naprzeciw z propozycjami. Ułatwi to szybsze dojście do porozumienia na korzystniejszych warunkach.
 4. Pamiętaj, że konsekwencje niepłacenia zobowiązań mogą być dotkliwe – wpis do rejestru Biura Informacji Gospodarczej skutkuje utrudnionym dostępem do kredytów, pożyczek, zakupów na raty, ale także może uniemożliwić podpisanie umowy z operatorem Internetu lub telefonii. Warto wcześniej ustalać z wierzycielami zasady płatności.
 5. Dotrzymuj podjętych ustaleń – to ważne, aby Twoi wierzyciele wiedzieli, że pomimo pewnych trudności starasz się wywiązywać z zobowiązań.

Są to sposoby, którymi można ułatwić sobie życie w przypadku, gdy przewidujemy czasowe problemy finansowe lub obniżenie naszych dochodów. Ponadto zaletą wcześniejszego podjęcia rozmów jest także utrzymanie dobrej historii kredytowej, co powinno zdecydowanie ułatwić zaciąganie kredytów w przyszłości lub też zaciągać na zdecydowanie dogodniejszych warunkach przeznaczonych dla bardziej wiarygodnych partnerów.