Informacje o Kasie

Organem statutowym, który zajmuje się prowadzeniem działalności finansowej jest Zarząd. Zarząd powołuje Komisje Kredytowe. Struktura regionalna, to silne centrum z kasami regionalnymi o dużej samodzielności.

Główna siedziba mieści się w Lublinie, natomiast oddziały otwarte są w województwach: lubelskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i śląskim.

Kasa kieruje się zasadą samopomocy finansowej, odpowiadając jednocześnie na potrzeby i oczekiwania swoich Członków.

SKOK Chmielewskiego


Historia i patron

Przez ponad ćwierć wieku działalności Kasa notuje stały, dynamiczny rozwój, będąc aktualnie jedną z największych w Polsce. We wszystkich częściach Polski, w których działają jej oddziały, Kasa wspiera lokalne imprezy, sponsoruje wypoczynek dla dzieci i promuje uzdolnioną młodzież. Dzięki zaangażowaniu w życie lokalnych społeczności Kasa zdobyła sobie ich uznanie i sympatię.

SKOK-i tworzą ogólnoświatową rodzinę spółdzielni, służąc sobie wzajemnie pomocą, współpracując i dzieląc się doświadczeniami (SKOK im. Z. Chmielewskiego podpisał nawet partnerską umowę z amerykańską Unią Kredytową TIC w stanie Georgia).

Nie bez przyczyny SKOK-i określane bywają mianem „banków z sercem” albo „banków z ludzką twarzą” – są to instytucje, które nie kierują się wyłącznie chęcią zysku. Oczywiście Kasa wypracowuje nadwyżkę finansową, która zgodnie z ustawą o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych, zasila kapitał Kasy. Pieniądze muszą jednak służyć przede wszystkim tym, do których należą. Kasa powstała „nie dla zysku, nie dla filantropii, lecz dla użyteczności publicznej”.

SKOK Chmielewskiego

Patronem Kasy jest Zygmunt Chmielewski, zasłużony działacz spółdzielczości, który wniósł ogromny wkład w rozwój kas w okresie międzywojennym. Logo SKOK przedstawia plaster miodu, który symbolizuje oszczędność, gospodarność oraz pracę zapewniającą dobrobyt i realizację zamierzeń. Jedną z podstawowych cech, jaka różni Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową od innych instytucji, jest jej niezwykle przejrzysta i demokratyczna struktura.

Zygmunt Chmielewski

Zygmunt Chmielewski


Polityka jakości

SKOK im. Z. Chmielewskiego skutecznie rozwiązuje problemy finansowe i życiowe swoich Członków, dzięki czemu powracają oni do Kasy zawsze, gdy pojawia się jakakolwiek nowa, finansowa potrzeba. Stosujemy i nieustannie doskonalimy system zarządzania jakością, z powodzeniem realizując cele, dla których powołana została nasza Kasa i wpływając na wzrost poziomu zadowolenia Członków Kasy.

Cele Kasy podlegają ciągłej aktualizacji, a realizujemy je poprzez:

 • dążenie do tego, aby Członkowie SKOK wybierali naszą Kasę jako dostawcę najlepszych usług finansowych,
 • dążenie do ciągłego rozwoju, wyrażonego poprzez stale wzrastającą ilość Członków Kasy, lokat i depozytów oraz pożyczek i kredytów,
 • tworzenie konkurencyjnej oferty finansowej, odpowiadającej na potrzeby Członków Kasy,
 • opracowywanie produktów finansowych ogólnie dostępnych i charakteryzujących się atrakcyjnym oprocentowaniem,
 • zapewnienie dostępności usług dzięki stale rosnącej sieci obsługi Członków Kasy,
 • stałe podnoszenie jakości i kultury obsługi członkowskiej,
 • okazywanie szacunku dla każdego Członka Kasy bez względu na jego status majątkowy,
 • stałe tworzenie klimatu wzajemnego zaufania i życzliwości pomiędzy pracownikami a Członkami Kasy drogą podnoszenia kultury obsługi oraz budowania zrozumienia i dobrych wzajemnych relacji,
 • nieustanną i szczególną dbałość o aktywne szukanie i wdrażanie najlepszych rozwiązań finansowych dla Członków Kasy,
 • zapewnienie edukacji członków Kasy w zakresie efektywnego, rozsądnego i bezpiecznego korzystania przez nich z oferty Kasy;
 • kreowanie przyjaznego środowiska pracy dzięki szczególnej dbałości o bezpieczeństwo pracowników, tworzenie miejsc pracy dających radość i zadowolenie z wykonywanych obowiązków oraz stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i samorealizację,
 • działania kulturalne i oświatowe na rzecz lokalnych środowisk, wspierające inicjatywy związane z edukacją, zdrowiem, kulturą i sportem.

Cele Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Z. Chmielewskiego są poddawane okresowej analizie, mającej pomóc w ich doskonaleniu i efektywnym wdrażaniu.

Każdy pracownik SKOK zapoznany został z określającą cele organizacji Polityką Jakości i wdraża ją w życie w swojej codziennej pracy.

Największą wartością Kasy są jej pracownicy i lojalni Członkowie, a także ich wzajemne relacje i więzi.

Zadowolenie i satysfakcja członków Kasy, lepsza jakość i kultura obsługi oraz najlepsza oferta finansowa to główne cele organizacji, które są jej siłą i służą stałemu rozwojowi Kasy.

 

Bogumił Wiktor Krzyszczak,
Prezes Zarządu SKOK im. Z. Chmielewskiego

 


Wyróżnienia

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, że SKOK im. Z. Chmielewskiego od dnia 13.06.2019 r. posiada Certyfikat „Rzetelna Firma” Tym samym dołączyliśmy do grona przedsiębiorstw o zweryfikowanej niepodważalnej rzetelności, solidności i wiarygodności.

RZETELNA Firma to program Krajowego Rejestru Długów, którego ideą jest promowanie uczciwości płatniczej, a także kreowanie pozytywnego wizerunku firm, które do niego należą. Podstawowym warunkiem kwalifikującym firmę do udziału w programie jest jej weryfikacja w Krajowym Rejestrze Długów i sprawdzenie, czy nie figuruje w nim jako dłużnik. Dzięki temu wiadomo, że jest ona solidnym płatnikiem i co za tym idzie pewnym partnerem w biznesie.

Klikając TUTAJ mają Państwo możliwość zweryfikowania naszego Certyfikatu Rzetelności. Gwarantuje to, że nasza firma nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań.

Certyfikat Odpowiedzialny Partner – współpracuję z ERIF Biurem Informacji Gospodarczej S.A.

Miło nam poinformować, że SKOK im. Z. Chmielewskiego został wyróżniony Certyfikatem Odpowiedzialny Partner, który został przyznany w dniu 18.06.2019 r.

Certyfikat Odpowiedzialnego Biznesu to akcja przygotowana przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. w celu wyróżnienia na rynku przedsiębiorstw i instytucji, które aktywnie wspierają budowanie wiarygodności i odpowiedzialności pomiędzy uczestnikami rynku. Tym samym program ten potwierdza stosowanie w procesach oceny ryzyka i zarządzania wierzytelnościami narzędzi prewencyjnych i windykacyjnych udostępnianych przez ERIF BIG S.A.

Klikając TUTAJ mają Państwo możliwość zweryfikowania naszego Certyfikatu. Jest on gwarancją, że nasza firma nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań.

Kolejne wyróżnienie dla naszej Kasy! SKOK CHMIELEWSKIEGO otrzymała tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności - Dobra Firma za rok 2011.

Kapituła programu Lider Społecznej Odpowiedzialności - "Dobry Pracodawca 2011" przyznała naszej Kasie tytuł Dobry Pracodawca 2011. Jest nam bardzo miło, że działania SKOK Chmielewskiego w zakresie polityki kadrowej zostały docenione.

Rok 2010 był dla SKOK im. Z. Chmielewskiego rokiem wyjątkowym. Dowodzą tego liczne wyróżnienia i nagrody przyznane Kasie przez niezależne media i podmioty. Szczególną nagrodą jest dla nas przyznanie certyfikatu "Jakość Roku".

Z przyjemnością informujemy, że SKOK Chmielewskiego już po raz drugi uhonorowany został nagrodą „Solidny Pracodawca Roku”, przyznawaną przez "Rzecz o Biznesie", w uznaniu za zasługi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Podczas uroczystej gali podsumowującej Plebiscyt "Setka Kuriera" za rok 2010, SKOK Chmielewskiego otrzymał specjalną nagrodę za niestandardowe formy reklamy.

SKOK im. Z. Chmielewskiego uhonorowany został nagrodą za zajęcie II miejsca w konkursie "Najlepszy SKOK 2010" organizowanym przez "Gazetę Bankową".

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe otrzymały prestiżowe wyróżnienie „Finansowa Marka Roku 2010” przyznawane przez redakcję „Gazety Finansowej”. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 4 marca w hotelu InterContinental w Warszawie.

Jako uzasadnienie werdyktu podano, że o sile marki jaką uzyskały SKOK-i w Polsce, najlepiej mówi liczba osób korzystających z ich usług finansowych, która osiągnęła ponad 2 miliony. Celem Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych nie jest zysk, ale stworzenie korzystnej oferty dla swoich członków. Dzięki ofercie skierowanej również do osób mniej zamożnych SKOK-i walczą z wykluczeniem finansowym, bo w Polsce wciąż jeszcze zbyt wiele osób napotyka na bariery w dostępie do tanich produktów finansowych.

„Podziękowania należą się przede wszystkim pracownikom i entuzjastom spółdzielczych kas, którzy budują tę markę, a także twórcy systemu SKOK, prezesowi Grzegorzowi Biereckiemu” – mówił Paweł Grzesik, pełnomocnik Biura Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej odbierając nagrodę podczas gali w hotelu InterContinental. „Szczególnie jednak chciałbym podziękować naszym członkom, czyli 2 milionom gospodarstw domowych, którzy nam zaufali. Przyznana nam nagroda potwierdza, że w ciągu minionych 18 lat podejmowaliśmy właściwe decyzje, których fundamentem było przekonanie, że można budować instytucję finansową w oparciu o ludzi, a nie tylko kapitał” – powiedział Paweł Grzesik.

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe oferują tanie i wysoko oprocentowane rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe. Wiele SKOK-ów premiuje lojalność swoich członków obniżeniem oprocentowania kredytu i podwyższeniem oprocentowania lokaty ze względu na staż członkowski. SKOK-i proponują mikroprzedsiębiorcom kredyty już na starcie, a nie np. po roku prowadzenia działalności.

W Polsce działa 61 Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, które łącznie mają prawie 1800 placówek i posiadają również własną sieć bankomatów. Działają zarówno w dużych miastach, jak i w małych miejscowościach. SKOK-i oferują też pierwsze i jak dotąd jedyne w Polsce etyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte, które nie inwestują w działalność firm np. produkujących broń.

Informujemy, że 19 czerwca 2009 r. SKOK CHMIELEWSKIEGO został uhonorowany tytułem "Solidnego Pracodawcy" roku 2008. Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii ogólnopolskiej, w uznaniu za zasługi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi przez Grupę Media Partner, wydawcę "Przeglądu gospodarczego" oraz "Rzecz o biznesie".