O SKOK

To bardzo proste! Wystarczy odwiedzić jeden z Oddziałów Kasy i w ciągu kilku minut uzyskać dostęp do wszystkich produktów finansowych SKOK im. Z. Chmielewskiego.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Z. Chmielewskiego powstała w 1994 r. Jej głównymi założeniami są: propagowanie oszczędności i gospodarności, zapewnianie pożyczek o umiarkowanym oprocentowaniu oraz edukacja ekonomiczna.

Kodeks Dobrych Praktyk i Zasad Działania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych oraz Kanon Dobrych Praktyk.

Zasady Ładu Korporacyjnego

Sprawozdania niezależnych biegłych rewidentów o SKOK im. Z. Chmielewskiego.