Dla organizacji

Rachunek bieżący dla podmiotów III sektora, które nabyły członkowstwo w SKOK im. Z. Chmielewskiego.

Dla podmiotów III sektora SKOK im. Z. Chmielewskiego przygotował specjalne lokaty terminowe z oprocentowaniem zmiennym.