Rachunek bieżący dla podmiotów instytucjonalnych

Oferta przeznaczona jest dla działających wśród członków SKOK organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych posiadających osobowość prawną, spółdzielni, związków zawodowych oraz wspólnot mieszkaniowych.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI
oprocentowanie rachunku [%] 0,20
otwarcie rachunku [PLN] 0,00
opłata miesięczna za prowadzenie rachunku [PLN] 9,00
wpłaty i wypłaty gotówkowe z konta w oddziale SKOK [PLN] 0,00
opłata miesięczna za dostęp do systemu eSKOK [PLN] 0,00
opłata za przelew wewnętrzny realizowany w placówce [PLN] 0,00
opłata za zlecenia płatnicze na rachunki do innych banków realizowane w placówce [PLN] od 5,00
opłata za zlecenia płatnicze stałe i zlecenia zdefiniowane realizowane w placówce (opłata za 1x przelew) [PLN] 3,00
opłata za zlecenia płatnicze na rachunek ZUS/US realizowane w placówce (opłata stała) [PLN] 4,00
opłata za przelew internetowy jednorazowy [PLN] 0,50
opłata za przelew internetowy zdefiniowany [PLN] 0,50
opłata za przelew internetowy cykliczny [PLN] 0,50
opłata za przelew internetowy wewnętrzny [PLN] 0,00
opłata za przelew do ZUS/US [PLN] 2,00

 

Wszystkie operacje zlecane i realizowane w oddziale Kasy płatne są według standardowego cennika rachunku ROR.

Przedstawione dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 k.c. Szczegółowe informacje otrzymasz w najbliższym oddziale Kasy.