Pytania i odpowiedzi

 1. Odwiedź najbliższy oddział SKOK Chmielewskiego.
  Znajdź placówkę w Twoim regionie: www.skokchmielewskiego.pl/oddzialy
 2. Podpisz w oddziale niezbędne dokumenty.
 3. Aktywuj konto i ciesz się dostępem do usługi eSKOK.

Aktywacja dostępu do eSKOK przez stronę internetową

 1. W przeglądarce wpisz adres: https://eskok.pl
 2. Wybierz przycisk „Aktywuj dostęp” w bloku logowanie do serwisu
 3. Uzupełnij formularz aktywacji dostępu do Usługi eSKOK, a następnie po zweryfikowaniu poprawności wprowadzonych danych, zaakceptuj je klikając przycisk Dalej
 4. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę ustanawiania nowego Hasła dostępu. Hasło do Serwisu internetowego powinno składać się z: 8 do 15 znaków (cyfry, znaki specjalne, małe i wielkie litery – bez polskich znaków diakrytycznych jak „ą”, „ę”, „ś”)
 5. Kolejnym krokiem jest wybranie obrazka bezpieczeństwa, z dostępnej puli obrazków, który będzie prezentowany podczas kolejnych logowań do Serwisu internetowego.
 6. Potwierdź aktywację serwisu internetowego hasłem jednorazowym, który otrzymasz w wiadomości SMS, na wskazany w Placówce Kasy numer telefonu komórkowego.

KOLEJNE LOGOWANIE

 1. Przejdź na stronę internetową: https://eskok.pl
 2. W pole Login wpisz swój Login i kliknij Dalej, a w kolejnym kroku w pole Hasło - Hasło do Serwisu internetowego. Zaakceptuj dane klikając przycisk Zaloguj się.
 3. Następnie potwierdź logowanie do serwisu jednorazowym hasłem sms otrzymanym na wskazany w Placówce numer telefonu komórkowego.

Jeśli korzystasz z usług SKOK od dłuższego czasu, posiadasz dobrą historię kredytową i na pierwsze spotkanie w oddziale przyniesiesz wszystkie niezbędne dokumenty, przyznanie pożyczki zajmuje około 15 minut. Jeśli jesteś u nas pierwszy raz, potrwa to trochę dłużej, ale w większości przypadków otrzymasz pieniądze w tym samym dniu.

Warunki i wymogi dotyczące uzyskania pożyczki są różne dla Klientów SKOK-u. Osobom, które posiadają określoną liczbę udziałów lub wykupią dodatkowe udziały w dniu wypłaty pożyczki proponujemy wyjątkowo korzystne oprocentowanie pożyczek. O szczegółowe warunki kredytów i pożyczek dla Ciebie pytaj w oddziale SKOK.

Uzyskanie pożyczki w naszej Kasie jest proste i szybkie. Będąc Członkiem Kasy, wystarczy okazać dowód osobisty, wypełnić zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków na naszym druku firmowym oraz złożyć wniosek o przyznanie pożyczki. Potem pozostaje już tylko ustalić z naszym pracownikiem termin wypłaty pieniędzy.

Tak, jest to możliwe. Należy wówczas złożyć wniosek o zmianę warunków umowy, przy czym okres  kredytowania nie może być dłuższy niż:
1) w przypadku pożyczki konsumenckiej - 36 miesięcy.
2) w przypadku pożyczki remontowo – budowlanej na cele mieszkaniowe lub kredytu hipotecznego - 60 miesięcy.

W naszej ofercie posiadamy lokaty:

• o oprocentowaniu stałym do 12 miesięcy,
• o oprocentowaniu zmiennym do 120 miesięcy,
• lokaty rentierskie od 6 do 120 miesięcy ( z wypłatą odsetek co 1 m-c lub co 3 m-ce ),
• lokaty systematycznego oszczędzania,
• lokata „Twoja Inwestycja” (lokata + fundusz).

Minimalna kwota wkładu przy otwarciu rachunku lokaty terminowej w naszej Kasie wynosi 200 zł.

Tak, lokaty w naszej Kasie są automatycznie przedłużane na kolejne, analogiczne okresy, na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia. Odbywa się to bez konieczności wizyty w Oddziale ani zawierania nowej umowy lokaty.

Tak, ale tylko w przypadku lokaty systematycznego oszczędzania.

Ponieważ wysokość odsetek jest już pomniejszona o 19% podatku od dochodów z odsetek.

Podatek pobierany jest od odsetek od depozytów osób fizycznych, które są naliczone na rachunku bankowym po 1 marca 2002 r.

Podatek będzie pobrany w dniu kapitalizacji lokaty. W tym dniu od odsetek naliczonych dla danego rachunku lokaty zostanie naliczony i pobrany podatek w wysokości 19% ich wartości, zaś pozostałe 81% odsetek zostanie skapitalizowane czyli dopisane do środków na rachunku depozytowym.

Tak, możesz otrzymać drugą kartę dla współposiadacza lub pełnomocnika do rachunku ROR.

Tak, możesz ustanowić pełnomocnictwo stałe lub jednorazowe do rachunku ROR lub lokaty. Niezbędne jest wypełnienie stosownego druku, złożenie twojego podpisu i podpisu pełnomocnika w obecności pracownika SKOK.

Tak, pod warunkiem, że firma jest prowadzona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wykonującą wolny zawód. Można także otworzyć konto dla spółki cywilnej, jeżeli jest ona prowadzona przez kilka osób prowadzących działalność gospodarczą.

Do otwarcia rachunku firmowego „TANDEM” niezbędne są następujące dokumenty:
• zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
• nr REGON,
• nr NIP,
• umowa spółki cywilnej.