Stopy procentowe i odsetki

Informacja o stopach procentowych

Stopa procentowa Oprocentowanie Obowiązuje od
Stopa referencyjna 5,75% 05.10.2023 r.
Stopa lombardowa 6,25% 05.10.2023 r.
Stopa depozytowa 5,25% 05.10.2023 r.
Stopa redyskonta weksli 5,80% 05.10.2023 r.
Stopa dyskonta weksli 5,85% 05.10.2023 r.

 

Informacja o odsetkach

Odsetki Oprocentowanie Obowiązuje od
Odsetki ustawowe
(stopa referencyjna NBP + 3,5%)
9,25% 05.10.2023 r.
Odsetki maksymalne
(dwukrotność odsetek ustawowych)
18,50% 05.10.2023 r.
Odsetki ustawowe za opóźnienie
(stopa referencyjna NBP + 5,5%)
11,25% 05.10.2023 r.
Odsetki maksymalne za opóźnienie
(dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie)
22,50% 05.10.2023 r.

 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1830/1