Stopy procentowe i odsetki

Informacja o stopach procentowych

Stopa procentowa Oprocentowanie Obowiązuje od
Stopa referencyjna 6,75% 08.09.2022 r.
Stopa lombardowa 7,25% 08.09.2022 r.
Stopa depozytowa 6,25% 08.09.2022 r.
Stopa redyskonta weksli 6,80% 08.09.2022 r.
Stopa dyskonta weksli 6,85% 08.09.2022 r.

 

Informacja o odsetkach

Odsetki Oprocentowanie Obowiązuje od
Odsetki ustawowe
(stopa referencyjna NBP + 3,5%)
10,25% 08.09.2022 r.
Odsetki maksymalne
(dwukrotność odsetek ustawowych)
20,50% 08.09.2022 r.
Odsetki ustawowe za opóźnienie
(stopa referencyjna NBP + 5,5%)
12,25% 08.09.2022 r.
Odsetki maksymalne za opóźnienie
(dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie)
24,50% 08.09.2022 r.

 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1830/1