Stopy procentowe i odsetki

Informacja o stopach procentowych

Stopa procentowa Oprocentowanie Obowiązuje od
Stopa referencyjna 6,00% 07.09.2023 r.
Stopa lombardowa 6,50% 07.09.2023 r.
Stopa depozytowa 5,50% 07.09.2023 r.
Stopa redyskonta weksli 6,05% 07.09.2023 r.
Stopa dyskonta weksli 6,10% 07.09.2023 r.

 

Informacja o odsetkach

Odsetki Oprocentowanie Obowiązuje od
Odsetki ustawowe
(stopa referencyjna NBP + 3,5%)
9,50% 07.09.2023 r.
Odsetki maksymalne
(dwukrotność odsetek ustawowych)
19,00% 07.09.2023 r.
Odsetki ustawowe za opóźnienie
(stopa referencyjna NBP + 5,5%)
11,50% 07.09.2023 r.
Odsetki maksymalne za opóźnienie
(dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie)
23,00% 07.09.2023 r.

 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1830/1