Przydatne linki

SKOK im. Z. Chmielewskiego przystąpił do Systemu Dokumenty Zastrzeżone. Utraciłeś dokumenty? Możesz je teraz zastrzec także u nas.

Poznaj podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci

Poznaj najpopularniejsze oszustwa internetowe i dowiedz się jak ich unikać.

Informacja o uczestnictwie w systemie gwarantowania depozytów BFG.

Informacja o podstawowych stopach procentowych, odsetkach ustawowych oraz odsetkach ustawowych za opóźnienie.

Informacja o aktualnej wysokości stawki WIBOR 6M i 3M.

Mikrorachunek podatkowy – indywidualny rachunek podatkowy.