Jak aktywować eSKOK?

 1. Odwiedź najbliższy oddział SKOK Chmielewskiego.
  Znajdź placówkę w Twoim regionie: www.skokchmielewskiego.pl/oddzialy
 2. Podpisz w oddziale niezbędne dokumenty.
 3. Aktywuj konto i ciesz się dostępem do usługi eSKOK.

Aktywacja dostępu do eSKOK przez stronę internetową

 1. W przeglądarce wpisz adres: www.skok.pl
 2. Wybierz przycisk „Aktywuj dostęp” w bloku logowanie do serwisu
 3. Uzupełnij formularz aktywacji dostępu do Usługi eSKOK, a następnie po zweryfikowaniu poprawności wprowadzonych danych, zaakceptuj je klikając przycisk Dalej
 4. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę ustanawiania nowego Hasła dostępu. Hasło do Serwisu internetowego powinno składać się z: 8 do 15 znaków (cyfry, znaki specjalne, małe i wielkie litery – bez polskich znaków diakrytycznych jak „ą”, „ę”, „ś”)
 5. Kolejnym krokiem jest wybranie obrazka bezpieczeństwa, z dostępnej puli obrazków, który będzie prezentowany podczas kolejnych logowań do Serwisu internetowego.
 6. Potwierdź aktywację serwisu internetowego hasłem jednorazowym, który otrzymasz w wiadomości SMS, na wskazany w Placówce Kasy numer telefonu komórkowego.

KOLEJNE LOGOWANIE

 1. Przejdź na stronę internetową: www.eskok.pl
 2. W pole Login wpisz swój Login i kliknij Dalej, a w kolejnym kroku w pole Hasło – Hasło do Serwisu internetowego. Zaakceptuj dane klikając przycisk Zaloguj się.
 3. Następnie potwierdź logowanie do serwisu jednorazowym hasłem sms otrzymanym na wskazany w Placówce numer telefonu komórkowego.

Wielologinowość w usłudze eSKOK

Posiadacz rachunku ma możliwość wskazania osób, które będą miały dostęp do jego rachunku za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Każda z upoważnionych osób będzie mogła samodzielne logować się do usługi eSKOK za pomocą indywidualnego loginu i hasła dostępu. Posiadacz rachunku będzie miał możliwość śledzenia dyspozycji tej osoby oraz ustanowienia dla niej indywidualnych limitów transakcji.

Własny login do usługi eSKOK w ramach jednego rachunku mogą uzyskać:

 1. w przypadku osób fizycznych – posiadacz rachunku i jego pełnomocnicy,
 2. w przypadku przedsiębiorców – właściciele/współwłaściciele i pełnomocnicy przedsiębiorcy,
 3. w przypadku podmiotów instytucjonalnych – reprezentanci i pełnomocnicy podmiotu instytucjonalnego.

Dzięki funkcjonalności wielologinowości Członek Kasy ma możliwość nadania dostępu do swojego rachunku innej osobie w sytuacji, gdy chce korzystać z rachunku razem z członkiem rodziny np. małżonkiem lub nie jest w stanie samodzielnie obsługiwać rachunku z pośrednictwem Internetu i potrzebuje pomocy innej osoby.