Wcześniejsza spłata

Informujemy, że konsumenci, do których ma zastosowanie art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 o kredycie konsumenckim (dokonali wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego), mogą złożyć wniosek o proporcjonalny zwrot kosztów kredytu.

Podpisany wniosek wraz z podaniem numeru umowy kredytu oraz numerem rachunku do zwrotu można przesłać pocztą na adres siedziby Kasy: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Zygmunta Chmielewskiego, 20-607 Lublin ul. Wallenroda 2E lub na adres mailowy: reklamacje@skokchmielewskiego.pl albo złożyć osobiście w dowolnym oddziale Kasy – adresy oddziałów dostępne są na stronie www.skokchmielewskiego.pl/oddzialy

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego dokonanej od dnia 1 lutego 2023 r. rozliczenie kosztów kredytu odbywa się automatycznie, bez potrzeby składania wniosku.