Pliki do pobrania

Formularze dla Członków SKOK Chmielewskiego

Deklaracja Członkowska

Zaświadczenie o Zatrudnieniu i wysokości zarobków

Arkusz informacyjny dla deponentów


Regulaminy promocji w SKOK Chmielewskiego

Promocja polega na obniżeniu części kwoty prowizji z tytułu udzielenia Kredytu, w zamian za pisemne zadeklarowanie i wpłacenie udziałów ponadobowiązkowych.

Restrukturyzujesz i fundusz udziałowy budujesz
(obowiązuje dla kredytów i pożyczek objętych promocją, udzielonych od dnia 6.05.2015 r.)

Więcej zyskujesz, gdy udziały dokupujesz
(obowiązuje dla kredytów i pożyczek objętych promocją, udzielonych od dnia 30.01.2015 r.)

Zyskujesz, gdy udział dokupujesz
(obowiązuje dla kredytów i pożyczek objętych promocją, udzielonych do dnia 29.01.2015 r.)


PSD2

Broszura informacyjna Komisji Europejskiej dotycząca praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w Europie

 

Informacja ogólna API PSD2 – SKOK im. Z. Chmielewskiego

Streszczenie dokumentacji technicznej

Zgłoszenie problemu technicznego


Ochrona danych osobowych

Broszura informacyjna dla Członków SKOK im. Z. Chmielewskiego


Zasady działania Kasy

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Z. Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie przyjęła do stosowania w swojej działalności dokumenty określające podstawowe wartości i zasady etyczne systemu SKOK – Kodeks Dobrych Praktyk i Zasad Działania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych oraz Kanon Dobrych Praktyk.

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

Kodeks dobrych praktyk i zasad działania SKOK


Instrukcje Użytkownika eSKOK / mSKOK

Instrukcja Uzytkownika – nowa aplikacja mobilna mSKOK

Instrukcja Użytkownika usługi eSKOK