Lokaty

Lokata terminowa nieodnawialna z oprocentowaniem stałym na okres 1 lub 3 miesięcy.

Lokata terminowa nieodnawialna z oprocentowaniem stałym – dostępna przez eSKOK lub w aplikacji mobilnej mSKOK.

Lokata terminowa nieodnawialna z oprocentowaniem stałym na NOWE środki dla posiadaczy rachunku ROR/IKS z funkcją rozliczeniową.

Lokata terminowa nieodnawialna z oprocentowaniem zmiennym na okres 3, 6, 9, 12 i 24 miesięcy dla posiadaczy rachunku ROR/IKS z funkcją rozliczeniową.

Rachunek systematycznego oszczędzania nieodnawialny dla posiadaczy rachunku płatniczego w SKOK Chmielewskiego.

Rachunek systematycznego oszczędzania nieodnawialny dla posiadaczy rachunku ROR/IKS z funkcją rozliczeniową.

Lokata terminowa dostępna wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego eSKOK, dla posiadaczy Rachunku eSKOK – ROR.

Lokata rentierska z oprocentowaniem zmiennym.

Lokata terminowa z oprocentowaniem stałym.

Lokata terminowa z oprocentowaniem zmiennym.