Lokata dobry procent

Dla posiadaczy rachunku płatniczego w SKOK Chmielewskiego.

  • Lokata terminowa nieodnawialna z oprocentowaniem stałym
  • Na okres 3 lub 6 miesięcy
  • Minimalna kwota lokaty to 200 zł
  • Maksymalna kwota lokaty to 200 000 zł*

Członek Kasy może wybrać dwa sposoby założenia lokaty: przez bankowość elektroniczną eSKOK, przez aplikację mobilną mSKOK.

Oprocentowanie stałe w skali roku eSKOK Aplikacja mSKOK
3 miesiące 4,20% 4,60%
6 miesięcy 3,20% 3,50%

Odsetki naliczane są na koniec okresu umownego. W przypadku zerwania Lokaty Dobry procent przed końcem umowy wypłacony zostanie sam kapitał bez naliczonych za ten okres odsetek.

Lokatę Dobry procent można założyć przez bankowość elektroniczną eSKOK, przez aplikację mobilną.

*Członek Kasy może posiadać kilka rachunków „Lokaty Dobry procent” – pod warunkiem, że ich saldo w poszczególnych wariantach nie przekracza 200 000 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odsetki od depozytów od dnia 01.01.2004 r. podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19%.
Środki pieniężne zgromadzone w Kasie przez deponenta na rachunkach, w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku, objęte są ochroną gwarancyjną w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, ochrona gwarancyjna nie obejmuje środków wpłaconych do Kasy tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich.
Straty bilansowe pokrywane są z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy – z funduszu udziałowego. Odpowiedzialność członków Kasy za straty powstałe w Kasie jest równa podwójnej wysokości wpłaconych udziałów [§ 55a ust. 2 i ust. 7 Statutu Kasy].
Członkowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu udziałów, jeżeli zostały one przeznaczone na pokrycie strat Kasy [§ 12 ust. 4 Statutu Kasy].

Produkt dostępny w oddziałach Kasy od dnia 22.03.2024 r.

Przedstawione dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 k.c. Szczegółowe informacje otrzymasz w najbliższym oddziale Kasy.


Zobacz także: