Mikrorachunek podatkowy

Tezy ogólne | słownik pojęć

 • Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek podatkowy, który od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał przy wpłatach należności z tytułu PIT, CIT i VAT
 • Numer mikrorachunku podatkowego będzie można uzyskać wcześniej, także przed 1 stycznia 2020 r., korzystając z generatora, dostępnego na stronie podatki.gov.pl, lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy tylko: PESEL lub NIP.
 • Generator będzie udostępniony na ww. stronie w IV kwartale 2019 r. (planowo w 2. połowie października).
 • Generator będzie działał całodobowo (wymaga dostępu do Internetu), umożliwi więc sprawdzenie numeru mikrorachunku w dowolnym momencie i miejscu, np. korzystając z urządzenia mobilnego (telefonu, tabletu).

O czym należy pamiętać

 • Nie należy korzystać z numerów mikrorachunków pozyskanych na innych stronach internetowych niż strona podatki.gov.pl, lub otrzymanych e-mailem lub SMS-em, gdyż mogą być one próbą wyłudzenia.
 • Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku podatkowego nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 • Przed użyciem mikrorachunku podatkowego (tj. przed przelewem), zawsze warto sprawdzić czy zawiera on cyfry 1010 0071 222 (począwszy od pozycji nr 3) i prawidłowy PESEL lub NIP.
 • Aktualnie funkcjonujące rachunki urzędów skarbowych, dedykowane do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy.

Budowa numeru mikrorachunku podatkowego

 • Mikrorachunek podatkowy będzie składać się z 26 cyfr:
  LK 1010 0071 222Y XXXX XXXX XXXXgdzie:
  LK – liczba kontrolna
  1010 0071 – stała część każdego mikrorachunku podatkowego (wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP)
  222 – stała część każdego mikrorachunku podatkowego (wskazuje na numer uzupełniający w NBP)
  Y=1 – gdy użyto numeru PESEL
  Y=2 – gdy użyto NIP
  Y=3 – gdy użyto 6-cyfrowego kodu US
  – po znaku Y jest PESEL lub NIP lub numer US (w miejscu X),
  przy czym na ostatnich pozycjach są zera.Ciąg cyfr przy użyciu PESEL: LK 1010 0071 2221XXXX XXXX XXX0.
  Ciąg cyfr przy użyciu NIP: LK 1010 0071 2222 XXXX XXXX X X00
 • Jeśli podatnik nie posiada numeru identyfikatora podatkowego (PESEL lub NIP) i czeka na decyzję o jego przyznaniu, wpłaca należność na mikrorachunek podatkowy swojego urzędu skarbowego.Numer znajdzie w Obwieszczeniu Ministra Finansów ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych. Numery mikrorachunków urzędów skarbowych zostaną również opublikowane na stronach internetowych poszczególnych jednostek Krajowej Administracji Skarbowej. W przelewie należy wówczas podać numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego, aby urząd mógł zidentyfikować podatnika i prawidłowo rozliczyć wpłatę.

Przeznaczenie mikrorachunku podatkowego

 • Mikrorachunek podatkowy będzie wykorzystywany wyłącznie do wpłat należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT.
 • Zwroty nadpłat będą realizowane na rachunek bankowy zgłoszony przez podmiot lub w innej dopuszczalnej formie, tak jak dotychczas.
 • Zaliczki na podatek pracowników będą wpłacane na mikrorachunek pracodawcy, czyli płatnika.
 • Pracodawca nie musi pozyskiwać mikrorachunków podatkowych swoich pracowników. Jako płatnik będzie dokonywał wpłat na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Korzyści dla podatnika

 • Wygodny i prosty sposób na zapłatę PIT, CIT i VAT – jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy.
 • Możliwość szybkiego sprawdzenia numeru mikrorachunku w każdym miejscu i czasie.
 • Brak potrzeby szukania obowiązujących numerów rachunków przy przeprowadzce.
 • Ograniczenie liczby omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto.
 • Szybsza obsługa płatności PIT, CIT i VAT – szybsza możliwość otrzymania potrzebnych zaświadczeń, np. o niezaleganiu z podatkami.

Korzyści dla płatników

 • Wygodny i prosty sposób na zapłatę zaliczek PIT – jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy.
 • Możliwość szybkiego sprawdzenia numeru mikrorachunku w każdym miejscu i czasie.
 • Brak potrzeby szukania obowiązujących numerów rachunków przy przeprowadzce.
 • Ograniczenie liczby omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto.
 • Wpłata tak jak dotychczas zbiorczej kwoty za wszystkich pracowników – pracodawca nie będzie zobowiązany do pozyskania mikrorachunków podatkowych swoich pracowników, jako płatnik będzie dokonywał wpłat na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy.