Lokata lipcowa

Oferta skierowana do posiadaczy rachunków ROR (w tym ROR Deponent)/IKS z funkcją rozliczeniową.

  • Lokata terminowa nieodnawialna z oprocentowaniem stałym
  • Na okres 1 lub 3 miesięcy
  • Minimalna kwota lokaty to 200 zł
  • Maksymalna kwota lokaty to 150 000 zł*

Dla Członków Kasy, którzy złożyli lub złożą najpóźniej w dniu zakładania lokaty oświadczenie o wysyłce całej korespondencji z Kasy drogą elektroniczną**

OKRES 1 miesiąc 3 miesiące
Oprocentowanie stałe w skali roku 3,80% 3,20%

Dla pozostałych Członków Kasy

OKRES 1 miesiąc 3 miesiące
Oprocentowanie stałe w skali roku 2,50% 2,00%

Odsetki naliczane są na koniec okresu umownego. W przypadku zerwania Lokaty lipcowej przed końcem umowy, wypłacony zostanie sam kapitał, bez naliczonych za ten okres odsetek.
Lokatę można założyć w jednym z oddziałów Kasy.

*Członek Kasy może posiadać kilka rachunków Lokaty lipcowej, pod warunkiem, że ich saldo nie przekracza łącznie 150 000 zł.
**W sytuacji kiedy okaże się, że klient nie złożył stosownego oświadczenia, oprocentowanie lokaty zostanie zmienione na zgodne z ofertą dla pozostałych Członków Kasy.

Regulamin oferty – dostępny również w oddziałach SKOK Chmielewskiego.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odsetki od depozytów od dnia 01.01.2004 r.
podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19%.
Środki pieniężne zgromadzone w Kasie przez deponenta na rachunkach, w przypadku których deponent jest stroną umowy
rachunku, objęte są ochroną gwarancyjną w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, ochrona gwarancyjna nie obejmuje środków wpłaconych do Kasy tytułem
udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich.
Straty bilansowe pokrywane są z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy – z funduszu
udziałowego. Odpowiedzialność członków Kasy za straty powstałe w Kasie jest równa podwójnej wysokości wpłaconych
udziałów [§ 55a ust. 2 i ust. 7 Statutu Kasy].
Członkowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu udziałów, jeżeli zostały one przeznaczone na pokrycie strat Kasy [§ 12 ust.
4 Statutu Kasy].

 

Produkt dostępny w oddziałach Kasy od dnia 2.07.2024 r. do 31.07.2024 r.

Przedstawione dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 k.c. Szczegółowe informacje otrzymasz w najbliższym oddziale Kasy.