Lokata na nowe środki

Dla posiadaczy rachunku płatniczego ROR/IKS z funkcją rozliczeniową.

  • Lokata terminowa nieodnawialna z oprocentowaniem stałym na NOWE środki
  • Na okres 3 miesięcy
  • Minimalna kwota lokaty to 200 zł
  • Maksymalne saldo ulokowanych NOWYCH środków to 200 000 zł*
  • Dla Członków Kasy, którzy złożyli oświadczenie o otrzymywaniu korespondencji drogą mailową i udzielili zgód marketingowych
  • Lokatę można założyć w jednym z oddziałów Kasy
OKRES 3 m-cy Oprocentowanie nowych środków
Oprocentowanie stałe w skali roku 4,75%

Odsetki naliczane są na koniec okresu umownego. W przypadku zerwania Lokaty na nowe środki przed końcem umowy, wypłacony zostanie sam kapitał, bez naliczonych za ten okres odsetek.

* Członek Kasy może posiadać kilka rachunków Lokaty na nowe środki, pod warunkiem, że ich saldo nie przekracza łącznie 200 000 zł.

Łączne saldo Lokat na nowe środki i e-Lokat na nowe środki nie może przekroczyć 350 000 zł.

Regulamin oferty – dostępny również w oddziałach SKOK Chmielewskiego.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odsetki od depozytów od dnia 01.01.2004 r. podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19%.
Środki pieniężne zgromadzone w Kasie przez deponenta na rachunkach, w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku, objęte są ochroną gwarancyjną w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, ochrona gwarancyjna nie obejmuje środków wpłaconych do Kasy tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich.
Straty bilansowe pokrywane są z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy – z funduszu udziałowego. Odpowiedzialność członków Kasy za straty powstałe w Kasie jest równa podwójnej wysokości wpłaconych udziałów [§ 55a ust. 2 i ust. 7 Statutu Kasy]. Członkowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu udziałów, jeżeli zostały one przeznaczone na pokrycie strat Kasy [§ 12 ust. 4 Statutu Kasy].

Produkt dostępny w oddziałach Kasy od dnia 22.03.2024 r.

Przedstawione dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 k.c. Szczegółowe informacje otrzymasz w najbliższym oddziale Kasy.


Zobacz także: