Wielologinowość w usłudze eSKOK

Informujemy o wprowadzeniu z dniem 18 października 2022 r. nowej funkcjonalności usługi eSKOK, która umożliwia logowanie się poprzez bankowość elektroniczną do rachunku w SKOK za pomocą wielu loginów.

Wielologinowość umożliwia wskazanie przez Posiadacza rachunku osób, które będą miały dostęp do jego rachunku za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Każda z upoważnionych osób będzie mogła samodzielne logować się do usługi eSKOK za pomocą indywidualnego loginu i hasła dostępu. Posiadacz rachunku będzie miał możliwość śledzenia dyspozycji tej osoby oraz ustanowienia dla niej indywidualnych limitów transakcji.

Własny login do usługi eSKOK w ramach jednego rachunku będą mogli uzyskać:

  1. w przypadku osób fizycznych – posiadacz rachunku i jego pełnomocnicy,
  2. w przypadku przedsiębiorców – właściciele/współwłaściciele i pełnomocnicy przedsiębiorcy,
  3. w przypadku podmiotów instytucjonalnych – reprezentanci i pełnomocnicy podmiotu instytucjonalnego.

Dzięki funkcjonalności wielologinowości Członek Kasy ma możliwość nadania dostępu do swojego rachunku innej osobie w sytuacji, gdy chce korzystać z rachunku razem z członkiem rodziny np. małżonkiem lub nie jest w stanie samodzielnie obsługiwać rachunku z pośrednictwem Internetu i potrzebuje pomocy innej osoby.

 


Zobacz także:

Zobacz też