Ustawowe wakacje kredytowe

Od 29 lipca 2022 r. możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu, czyli tzw. wakacje kredytowe. Dotyczy to kredytów hipotecznych w walucie polskiej, zaciągniętych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Spłatę można zawiesić maksymalnie na 8 miesięcy w latach 2022-23. Okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, o które zawieszono spłatę rat.

Sprawdź, jak złożyć wniosek.

Zobacz też