Dofinansowanie pobytu w żłobku

Przypominamy, że nadal istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna przez eSKOK. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji, i przysługuje na dziecko, na które nie został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

Wniosek złożą Państwo za pośrednictwem bankowości elektronicznej eSKOK.

Więcej informacji o programie.

Zobacz też