eSKOK – nowa funkcja Autoryzacji Mobilnej

Mamy przyjemność poinformować, że od dzisiaj wszyscy użytkownicy usługi eSKOK zyskali dostęp do nowej, wygodnej funkcjonalności – Autoryzacji Mobilnej.
Dzięki niej możliwa jest szybka i bezpieczna autoryzacja operacji przeprowadzanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego przy użyciu Aplikacji mobilnej mSKOK.

W przeszłości, autoryzacja dyspozycji dokonywanych przez użytkowników w Serwisie Internetowym odbywała się za pomocą Jednorazowych Haseł SMS, które były wysyłane na numer telefonu zarejestrowany do obsługi bankowości elektronicznej. Obecnie, dzięki wprowadzeniu Autoryzacji Mobilnej, możliwe jest potwierdzenie tych operacji bezpośrednio w Aplikacji mobilnej mSKOK. Gdy użytkownik, który aktywował tę metodę, dokona operacji w Serwisie Internetowym, otrzyma komunikat z prośbą o potwierdzenie transakcji w aplikacji mobilnej, co znacznie upraszcza i przyspiesza cały proces autoryzacji.

Od dnia dzisiejszego Użytkownicy usługi eSKOK mają możliwość wyboru sposobu autoryzacji operacji – poprzez Jednorazowe hasła SMS albo Autoryzację Mobilną.

Jak dokonać zmiany?

Aby przejść z korzystania z Jednorazowych Haseł SMS na Autoryzację Mobilną w usłudze eSKOK, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  • Upewnij się, że masz zainstalowaną odpowiednią wersję aplikacji mSKOK na swoim telefonie (7.0.0).
    Aby sprawdzić wersję aplikacji, otwórz ją, następnie w lewym górnym rogu ekranu głównego kliknij swoje imię i nazwisko. Wyświetli się ekran, na którym znajdziesz informację o obecnie zainstalowanej wersji aplikacji.
  • Zaloguj się do swojego konta w serwisie internetowym eSKOK. Następnie przejdź do zakładki „Ustawienia” i wybierz opcję „Autoryzacja operacji”.
  • Następnie wybierz kafelek „Autoryzacja mobilna” i wskaż numer telefonu, na którym chcesz włączyć autoryzację.
  • Po kliknięciu „Dalej”, na wskazany numer telefonu zostanie wysłane powiadomienie PUSH. Otwórz je, a następnie zatwierdź operację wpisując kod PIN na swoim urządzeniu.
  • Użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do ekranu z autoryzacją Jednorazowym Hasłem SMS.
  • Po poprawnej autoryzacji zostanie zaprezentowany komunikat o zmianie metody autoryzacji na Autoryzację Mobilną.

Dzięki Autoryzacji Mobilnej, korzystanie z usług eSKOK staje się jeszcze prostsze i bardziej intuicyjne.
Zachęcamy wszystkich użytkowników do skorzystania z tej nowej opcji.

Zobacz też