Informacja o przyłączeniu SKOK Adamskiego

Szanowni Państwo.

informujemy o przyłączeniu SKOK im. Stanisława Adamskiego do SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego.

Wnioskiem z dnia 29.07.2022 r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Z. Chmielewskiego, jako kasa przejmująca, i Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Stanisława Adamskiego, jako kasa przejmowana, wystąpiły o wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na połączenie Kas.

W dniu 02.12.2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na połączenie obu Kas z dniem 31 grudnia 2022 r.

W związku z tym niezmiernie miło nam poinformować, iż w dniu 9 grudnia 2022 r. Przedstawiciele SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego raz SKOK im. Stanisława Adamskiego podjęli decyzje o połączeniu obu Kas.

Z dniem 2 stycznia 2023 r. połączenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

W ramach połączenia SKOK im. Z. Chmielewskiego jest podmiotem przyłączającym, natomiast SKOK im. S. Adamskiego przyłączanym, w związku z tym członkowie SKOK im. S. Adamskiego stali się członkami SKOK im. Z. Chmielewskiego.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe placówki SKOK im. S. Adamskiego będą funkcjonowały jako placówki SKOK im. Z. Chmielewskiego.

Zobacz też