Informacja dla pobierających świadczenia 500+

Od 1 lutego 2023 roku będzie można składać wnioski o wypłatę świadczenia 500+ na dziecko na nowy okres rozliczeniowy 2023/2024.

UWAGA! jeśli osoba, która pobiera już świadczenie na okres świadczeniowy 2022/2023 złoży ponownie wniosek na ten sam okres, otrzyma na swój profil PUE ZUS automatyczną decyzję o umorzeniu postępowania z uwagi na pobieranie świadczenia na ten okres. W decyzji zostanie pouczona, że na nowy okres świadczeniowy należy złożyć oddzielny wniosek i wybrać nowy okres. Informacja o tym, że decyzja została umieszczona na profilu klienta, zostanie przekazana sms-em na numer wskazany przez klienta we wniosku oraz na adres mailowy (również z wniosku).

Wniosek na nowy okres rozliczeniowy 2023/2024 należy złożyć do 30 kwietnia 2023 roku, aby zachować ciągłość wypłaty dotychczasowych świadczeń, które ZUS przyznał do maja 2023 roku. Nowy okres świadczeniowy  programu „Rodzina 500+” rozpocznie się 1 czerwca 2023 roku stąd rodzice, którzy chcą zachować ciągłość wypłat świadczenia powinni złożyć wniosek do końca kwietnia 2023 roku.  Złożenie wniosku do końca czerwca 2023 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie przekazane z wyrównaniem od 1 czerwca 2023 r. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2023 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Zobacz też