SYSTEMATYCZNI ZYSKUJĄ

Rachunek systematycznego oszczędzania nieodnawialny dla posiadaczy rachunku ROR/IKS z funkcją rozliczeniową.

 

Rachunek systematycznego oszczędzania to wygodny sposób gromadzenia środków pieniężnych.
 

  • Atrakcyjne oprocentowanie do 1,00 %
  • Miesięczna kapitalizacja odsetek
  • Realizacja marzeń

 

  • Umowa rachunku systematycznego oszczędzania "SYSTEMATYCZNI ZYSKUJĄ" zawierana jest na piśmie.
  • Depozytariusz określa w umowie miesięczną minimalną kwotę wpłat.
  • Minimalna kwota wpłaty zadeklarowanej przez depozytariusza nie może być niższa niż 20 zł.
  • Wpłaty w każdym miesiącu mogą być dokonywane w różnej wysokości, nie mniejszej jednak niż kwota określona w umowie.


Oprocentowanie rachunku:

okres 12-18 m-cy 19-24 m-ce 25-47 m-cy 48-60 m-cy
staż członkowski
lub
dodatkowe udziały
oprocentowanie zmienne efektywne w skali roku [%]
staż do 12 m-cy 0,30 0,40 0,50 0,60
staż od 12 do 35 m-cy
0,40 0,50 0,60 0,75
staż od 36 m-cy lub +1 dodatkowy udział 0,50 0,60 0,70 0,80
+3 dodatkowe udziały 0,65 0,75 0,85 1,00


Przykłady rachunku systematycznego oszczędzania „SYSTEMATYCZNI ZYSKUJĄ”* dla członków SKOK im. Z. Chmielewskiego posiadających lub wykupujących co najmniej 3 dodatkowe udziały w dniu założenia lokaty:

Okres
[m-ce]
Miesięczna kwota wpłaty
[PLN]
Oprocentowanie efektywne
w skali roku [%]
Kwota końcowa
(bez podatku od odsetek*)
[PLN]
12 100 0,65 1 204,24
24 100 0,75 2 418,82
60 100 1,00 6 154,58

W przypadku zerwania lokaty „SYSTEMATYCZNI ZYSKUJĄ” - SKOK wypłaca 20 % odsetek należnych na dany dzień.

*zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odsetki od depozytów od dnia 1.01.2004 r. podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19%.

Środki pieniężne zgromadzone w Kasie przez deponenta na rachunkach, w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku, objęte są ochroną gwarancyjną w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, ochrona gwarancyjna nie obejmuje środków wpłaconych do Kasy tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich.

Straty bilansowe pokrywane są z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy - z funduszu udziałowego. Odpowiedzialność członków Kasy za straty powstałe w Kasie jest równa podwójnej wysokości wpłaconych udziałów [§ 55a ust. 2 i ust. 7 Statutu Kasy].
Członkowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu udziałów, jeżeli zostały one przeznaczone na pokrycie strat Kasy [§ 12 ust. 4 Statutu Kasy].

 

Produkt dostępny w oddziałach Kasy od dnia 11.11.2020 r.

Przedstawione dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 k.c. Szczegółowe informacje otrzymasz w najbliższym oddziale Kasy.

POWRÓT
INFOLINIA
801 044 280*
*opłata wynosi 36 groszy brutto za minutę połączenia

81 446 30 00 z tel. kom.

INFOLINIA DLA KART
58 511 20 70*
*opłata jak za połączenie z nr stacjonarnym

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania identyfikatora sesji użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są też do zabezpieczenia formularza kontaktowego oraz w mechanizmie wyświetlania niniejszego komunikatu. Nasz serwis wykorzystuje też pliki cookies do celów statystycznych - system statystyk Google Analitycs oraz Facebook i LiveSupport (czat internetowy). Możesz zrezygnować ze zbierania tych informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki.