LOKATA PRAKTYCZNA

Lokata terminowa nieodnawialna z oprocentowaniem zmiennym na okres 3, 6, 9, 12 i 24 miesięcy dla posiadaczy rachunku ROR/IKS z funkcją rozliczeniową.

 

okres
[m-ce]
Oprocentowanie zmienne efektywne w skali roku
[%]
  staż członkowski
krótszy niż 12 m-cy
staż członkowski
12-35 m-cy
staż członkowski
od 36 m-cy
lub +1 dodatkowy udział
+3 dodatkowe udziały
3 0,05 0,08 0,12 0,20
6 0,08 0,10 0,15 0,25
9 0,12 0,15 0,20 0,30
12 0,15 0,20 0,25 0,40
24 0,25 0,30 0,35 0,60

Członek Kasy może posiadać maksymalnie 4 lokaty z oferty "lokata praktyczna", kwota jednej lokaty nie może przekroczyć 50 000 zł.

Przykłady lokat dla członków SKOK im. Z. Chmielewskiego posiadających lub wykupujących co najmniej 3 dodatkowe udziały w dniu założenia lokaty:

kwota
[PLN]
okres
[m-ce]
oprocentowanie efektywne w skali roku
[%]
kwota końcowa
(bez podatku*)
[PLN]
10 000 6 0,25 10 012,40
25 000 12 0,40 25 100,00
100 000 24 0,60 101 203,60

W przypadku zerwania lokaty „lokata praktyczna” - SKOK wypłaca 20% odsetek należnych na dany dzień.

*zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odsetki od depozytów od dnia 01.01.2004r. podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19%.

Środki pieniężne zgromadzone w Kasie przez deponenta na rachunkach, w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku, objęte są ochroną gwarancyjną w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, ochrona gwarancyjna nie obejmuje środków wpłaconych do Kasy tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich.

Straty bilansowe pokrywane są z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy - z funduszu udziałowego. Odpowiedzialność członków Kasy za straty powstałe w Kasie jest równa podwójnej wysokości wpłaconych udziałów [§ 55a ust. 2 i ust. 7 Statutu Kasy].
Członkowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu udziałów, jeżeli zostały one przeznaczone na pokrycie strat Kasy [§ 12 ust. 4 Statutu Kasy].

 

Produkt dostępny w oddziałach Kasy od dnia 11.11.2020 r.

Przedstawione dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 k.c. Szczegółowe informacje otrzymasz w najbliższym oddziale Kasy.

POWRÓT
INFOLINIA
801 044 280*
*opłata wynosi 36 groszy brutto za minutę połączenia

81 446 30 00 z tel. kom.

INFOLINIA DLA KART
58 511 20 70*
*opłata jak za połączenie z nr stacjonarnym

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania identyfikatora sesji użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są też do zabezpieczenia formularza kontaktowego oraz w mechanizmie wyświetlania niniejszego komunikatu. Nasz serwis wykorzystuje też pliki cookies do celów statystycznych - system statystyk Google Analitycs oraz Facebook i LiveSupport (czat internetowy). Możesz zrezygnować ze zbierania tych informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki.