Podstawowy rachunek płatniczy

Podstawowy rachunek płatniczy przeznaczony jest dla klientów, którzy nie posiadają rachunku płatniczego w walucie polskiej prowadzonego przez bank lub SKOK na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który umożliwia wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku podstawowego.

Obowiązek wprowadzenie do oferty takiego produktu jest realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych, która z dniem 8 sierpnia 2018r. wprowadza obowiązek prowadzenia takiego rachunku w bankach i SKOK-ach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zalety podstawowego rachunku płatniczego:

  • 0 zł za prowadzenie podstawowego rachunku płatniczego
  • 0 zł za dostęp do usługi bankowości elektronicznej eSKOK
  • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówki w oddziałach Kasy
  • 0 zł za 5 krajowych poleceń przelewów na rachunek płatniczy w danym miesiącu

Ponadto dzięki karcie płatniczej Visa:

  • 0 zł za wydanie i obsługę karty płatniczej
  • 0 zł za 5 pierwszych wypłat gotówki w danym miesiącu z bankomatów w Polsce
  • proste i wygodne zakupy – wszędzie gdzie honorowana jest karta Visa
  • atrakcyjne zniżki i rabaty – informacje o aktualnych promocjach sprawdzaj na stronie www.visa.pl

Dokumenty do pobrania:

Otwarcie rachunku:

Przenoszenie rachunku:

Zobacz także: