Konto dla Młodzieży

Zainwestuj w samodzielność!

Rachunek płatniczy dla nastolatków w wieku 13 – 17 lat.

Zalety rachunku:

  • 0 zł – za prowadzenie rachunku
  • 0 zł – za dostęp do bankowości elektronicznej eSKOK oraz do nowoczesnej, czytelnej i łatwej w obsłudze aplikacji mobilnej mSKOK

Do Konta dla Młodzieży wydawana jest wielowalutowa karta płatnicza Visa – wykonana w 82% z materiałów biodegradowalnych.

  • 0 zł – za wydanie pierwszej karty płatniczej oraz wznowienie karty po upływie terminu ważności
  • 0 zł – za obsługę karty (w przypadku wykonania min. 1 transakcji bezgotówkowej / w innym przypadku opłata wyniesie 1 zł)
  • 0 zł – za wypłatę gotówki z bankomatu w Polsce (3 pierwsze transakcje w miesiącu)

Wielowalutowa karta płatnicza to również możliwość wygodnych płatności mobilnych:

  • Google Pay / Portfel Google (płatności telefonem i na stronie internetowej),
  • oraz szybkie i bezpieczne płatności z Visa Mobile.
G-Pay i Visa

 

Obowiązuje od dnia 22.05.2023 r.

Konto dla Młodzieży to rachunek płatniczy z dostępem do bankowości elektronicznej eSKOK. Prowadzenie rachunku płatniczego to usługa umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego. Usługa bankowości elektronicznej eSKOK to usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku. Tabele prowizji i opłat dla kart i rachunków płatniczych oraz warunki prowadzenia Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych są dostępne w placówkach SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego. Więcej informacji o Visa Mobile i usłudze Google Pay na www.skok24.com.pl i www.visa.pl. Po szczegółowe informacje dotyczące produktów finansowych serdecznie zapraszamy do naszych oddziałów. Słownik usług reprezentatywnych na www.skokchmielewskiego.pl/glosariusz. Treść strony nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Z. Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie, ul. Wallenroda 2E, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000089688, posiadająca NIP 712-017-06-36 oraz REGON 430398277.


Dokumenty do pobrania:

Zobacz także: