Wielowalutowa karta płatnicza Visa

Wiele walut. Wiele możliwości!

Wyjeżdżasz za granicę? Nie musisz brać ze sobą gotówki!
Zapomnij o kantorach – płać kartą wielowalutową w ponad 150 walutach wg kursu Visa.

Dlaczego warto mieć taką ekokartę?

 • Brak opłat za przewalutowanie
 • Korzystne kursy walut
 • Realizacja płatności w kraju i za granicą
 • Bezpieczne płatności za zakupy w sklepach i Internecie
 • Szybkie płatności kartą w telefonie G-Pay
 • Darmowe wypłaty z bankomatów za granicą
 • Dzięki tej karcie płatności podczas zagranicznego wypoczynku, podróży służbowych i zakupów przez Internet na zagranicznych portalach są proste, bezpieczne i korzystne!

To także w pełni funkcjonalna karta płatnicza, której możesz używać w Polsce.

Aby chronić nasze środowisko, nowa karta wielowalutowa Visa została wykonana z ekologicznych materiałów.

Korzystaj ze swojej karty 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę!

 • Kupuj przez Internet
 • Rób zakupy w Polsce i za granicą
 • Płać zbliżeniowo
 • Wypłacaj pieniądze z bankomatów
 • Korzystaj z usługi Visa cash back
 • Dbaj z nami o środowisko!

Nie masz jeszcze karty?

Visa Eko karta

TABELA OPŁAT I PROWIZJI
Wydanie karty płatniczej – wydanie pierwszej karty 0 PLN
Obsługa karty debetowej 0 PLN1 miesięcznie
Wydanie karty płatniczej – wznowienie karty po upływie terminu jej ważności 0 PLN
Wydanie karty płatniczej – ponowne wydanie karty z tym samym numerem, tym samym PIN, na nowy okres ważności 0 lub 15 PLN2
Wydanie karty płatniczej – ponowne wydanie karty z nowym numerem, nowym PIN, na nowy okres ważności 0 lub 15 PLN2
Dobrowolne Ubezpieczenie utraty dokumentów w następstwie kradzieży lub rozboju 2,90 PLN
Wypłata gotówki – w bankomatach na terenie Polski 5,00 PLN
Zapytanie o saldo w bankomatach na terenie Polski lub za granicą3 2,90 PLN
Zmiana PIN w bankomatach na terenie Polski lub za granicą3, 4 2,90 PLN
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych, na terytorium Unii Europejskiej, nominowana w euro5, 6 5,00 PLN*
prowizja za przewalutowanie 0%
Inna niż ww. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych oraz wypłata gotówki w pozostałych państwach6 3% min. 10,00 PLN*
prowizja za przewalutowanie 0%
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych oraz bezgotówkowe transakcje transgraniczne w przypadku pozostałych państw6 prowizja za przewalutowanie 0%
Wypłata gotówki – cashback7 1 PLN
Wypłata gotówki – w obcym terminalu POS, inna niż cashback 6,00 PLN

 

 1. Przez pierwsze 12 m-cy od daty złożenia wniosku o pierwszą kartę, po tym okresie 2,50 zł miesięcznie.
 2. 0 PLN w przypadku, gdy ponowne wydanie karty następuje z powodu wadliwego wyprodukowania karty przez Wydawcę lub jej niedostarczenia na poprawnie wskazany przez wnioskodawcę adres.
 3. Dotyczy bankomatów, w których dostępna jest ta funkcja.
 4. Dostępne z chwilą uruchomienia usługi.
 5. Podana wysokość opłaty dotyczy również transakcji w walucie krajowej państw członkowskich, które powiadomiły o swojej decyzji w sprawie rozszerzenia zastosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 na swoją walutę krajową, zgodnie z art. 14 Rozporządzenia;
 6. Walutą rozliczeniową dla operacji dokonanych kartami debetowymi Visa jest złoty polski (PLN). W przypadku operacji wykonanych w walucie innej niż złoty polski rachunek członka SKOK obciążany jest kwotą przeliczoną z kwoty, w której dokonana została operacja na złote polskie na podstawie kursu obowiązującego, dla Wydawcy Karty, w systemie Visa w dniu rozliczenia Operacji przez Visa. Kursy walutowe stosowane przez Visa, dla przeliczania kwot operacji dokonanych przy użyciu Karty na walutę rozliczeniową, publikowane są na stronie internetowej: https://www.visa.pl/wsparcie-visa/konsument/travel-support/exchange-ratecalculator.html. Zmiana kursu walutowego nie wymaga uprzedzenia Posiadacza Karty.
 7. Maksymalna kwota jednorazowej usługi w ramach usługi cashback wynosi 300 zł, usługa realizowana tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

* 0 PLN w przypadku 2 pierwszych wypłat z bankomatów w danym miesiącu kalendarzowym.