Ład korporacyjny

Zasady Ładu Korporacyjnego:

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Z. Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie przyjmuje do stosowania wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie, w jakim Zasady Ładu Korporacyjnego znajdują zastosowanie ze względu na skalę i charakter działalności oraz strukturę organizacyjną Kasy.


Podstawa prawna działania


Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Zygmunta Chmielewskiego działa na podstawie przepisów:

 • ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 • ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze,
 • Statutu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Z. Chmielewskiego.


Władze Kasy


Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego składa się z pięciu członków. Członkowie Zarządu Kasy powoływani są przez Radę Nadzorczą.
Rada Nadzorcza Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego składa się z 7 członków, powoływanych przez Zebranie Przedstawicieli.


Cel, strategia, misja


Celem statutowym SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego jest propagowanie oszczędności i gospodarności, upowszechnianie idei finansowej samopomocy, kształtowanie umiejętności zarządzania finansami w sposób efektywny i demokratyczny, jak również zapewnianie członkom Kasy źródła pożyczek o umiarkowanym oprocentowaniu.

Przedmiotem działalności SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego jest:

 1. gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków,
 2. udzielanie swoim członkom pożyczek i kredytów,
 3. przeprowadzanie na zlecenie swoich członków rozliczeń finansowych,
 4. pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie z 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym,
 5. prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków i ich środowiska oraz współdziałanie w tym celu z organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi.

 

 Wizja:
„Inspiracją i siłą do stałego rozwoju SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego są zadowoleni członkowie Kasy z naszej pracy, jakości obsługi i oferowanych usług finansowych.”

Misja:
„Tworzyć i rozwijać SKOK Chmielewskiego, która stale i skutecznie odpowiada
na potrzeby członków Kasy.”

Strategia:
„Powiększać kapitał finansowy i ludzki, zapewniać bezpieczeństwo zgromadzonych środków,
być stabilną i trwałą organizacją na rynku finansowym.”

 

 

 1. Podstawowa struktura organizacyjna Kasy
 2. Polityka informacyjna w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Z. Chmielewskiego
 3. Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji
 4. Aktywa Kasy w latach 2015-2016
 5. Liczba członków Kasy w latach 2015-2016
 6. Liczba oddziałów Kasy w latach 2015-2016
 7. Opinia biegłego rewidenta za rok 2016
 8. Opinia biegłego rewidenta za rok 2015
 9. Opinia biegłego rewidenta za rok 2014
 10. Opinia biegłego rewidenta za rok 2013
 11. Informacja o wyłączeniu stosowania zasad ładu korporacyjnego wraz z uzasadnieniem
 12. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca stosowania ZŁK

 
INFOLINIA
801 044 280*
*opłata wynosi 36 groszy brutto za minutę połączenia

81 446 30 00 z tel. kom.

INFOLINIA DLA KART
58 511 20 70*
*opłata jak za połączenie z nr stacjonarnym

Live Chat

 

dwa + dziewięć =
(zab. przed spamem)
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania identyfikatora sesji użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są też do zabezpieczenia formularza kontaktowego oraz w mechanizmie wyświetlania niniejszego komunikatu. Nasz serwis wykorzystuje też pliki cookies do celów statystycznych - system statystyk Google Analitycs oraz Facebook i LiveSupport (czat internetowy). Możesz zrezygnować ze zbierania tych informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki.