Ład korporacyjny

Zasady Ładu Korporacyjnego:

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Z. Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie przyjmuje do stosowania wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie, w jakim Zasady Ładu Korporacyjnego znajdują zastosowanie ze względu na skalę i charakter działalności oraz strukturę organizacyjną Kasy.


Podstawa prawna działania


Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Zygmunta Chmielewskiego działa na podstawie przepisów:

  • ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
  • ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze,
  • Statutu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Z. Chmielewskiego.


Władze Kasy


Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego składa się z pięciu członków. Członkowie Zarządu Kasy powoływani są przez Radę Nadzorczą.
Rada Nadzorcza Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego składa się z 7 członków, powoływanych przez Zebranie Przedstawicieli.


Cel, strategia, misja


Celem statutowym SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego jest propagowanie oszczędności i gospodarności, upowszechnianie idei finansowej samopomocy, kształtowanie umiejętności zarządzania finansami w sposób efektywny i demokratyczny, jak również zapewnianie członkom Kasy źródła pożyczek o umiarkowanym oprocentowaniu.

Przedmiotem działalności SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego jest:

  1. gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków,
  2. udzielanie swoim członkom pożyczek i kredytów,
  3. przeprowadzanie na zlecenie swoich członków rozliczeń finansowych,
  4. pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie z 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym,
  5. prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków i ich środowiska oraz współdziałanie w tym celu z organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi.

 

 Wizja:
„Inspiracją i siłą do stałego rozwoju SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego są zadowoleni członkowie Kasy z naszej pracy, jakości obsługi i oferowanych usług finansowych.”

Misja:
„Tworzyć i rozwijać SKOK Chmielewskiego, która stale i skutecznie odpowiada
na potrzeby członków Kasy.”

Strategia:
„Powiększać kapitał finansowy i ludzki, zapewniać bezpieczeństwo zgromadzonych środków,
być stabilną i trwałą organizacją na rynku finansowym.”

 

 

1. Podstawowa struktura organizacyjna Kasy

2. Polityka informacyjna w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Z. Chmielewskiego

3. Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji

4. Aktywa Kasy w latach 2011-2015

5. Liczba członków Kasy w latach 2011-2015

6. Liczba oddziałów Kasy w latach 2011-2015

7. Opinia biegłego rewidenta za rok 2013

8. Opinia biegłego rewidenta za rok 2014

9. Opinia biegłego rewidenta za rok 2015

10. Informacja o wyłączeniu stosowania zasad ładu korporacyjnego wraz z uzasadnieniem

11. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca stosowania ZŁK

 
INFOLINIA
801 044 280*
*opłata wynosi 36 groszy brutto za minutę połączenia

81 446 30 00 z tel. kom.

INFOLINIA DLA KART
58 511 20 70*
*opłata jak za połączenie z nr stacjonarnym

Live Chat

 

dwa + dziewięć =
(zab. przed spamem)
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania identyfikatora sesji użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są też do zabezpieczenia formularza kontaktowego oraz w mechanizmie wyświetlania niniejszego komunikatu. Nasz serwis wykorzystuje też pliki cookies do celów statystycznych - system statystyk Google Analitycs oraz SalesManago. Możesz zrezygnować ze zbierania tych informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu.