KONTAKT - SIEDZIBA KASY

Kontakt

SKOK im. Z. Chmielewskiego
ul. Wallenroda 2E
20-607 Lublin

NIP 712-01-70-636

tel. (81) 446 30 00
fax (81) 446 30 09
e-mail: list@skokchmielewskiego.pl

Zarząd Kasy - e-mail: zarzad@skokchmielewskiego.pl
Obsługa bieżąca - e-mail: obsluga@skokchmielewskiego.pl
Dział Windykacji - e-mail: windykacja@skokchmielewskiego.pl
Obsługa Kredytów - e-mail: info@skokchmielewskiego.pl
Reklamacje - e-mail: reklamacje@skokchmielewskiego.pl

Inspektor ochrony danych - Ewa Sieczkowska: iod@skokchmielewskiego.pl

 

 

Infolinia dla Klientów Kasy: 801 044 280

 

Możesz skontaktować się z nami również poprzez formularz kontaktowy


Imię i Nazwisko

Telefon

E-mail

Cel kontaktu

Treść wiadomości


Informujemy, że SKOK im. Z. Chmielewskiego skontaktuje się z Państwem za pomocą podanego w zgłoszeniu numeru telefonu lub adresu e-mail.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem 2016/679 informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie 20-607, przy ul. Wallenroda 2E, tel. 81 446 30 00, adres e-mail: list@skokchmielewskiego.pl,
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy listownie na adres ul. Wallenroda 2E, 20-607 Lublin z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub adresem e-mail: iod@skokchmielewskiego.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi w przedmiocie zgłoszonego zapytania - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzeniem 2016/679 jako usprawiedliwionego interesu administratora,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które współpracują z nami na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie.
trzy + dwa =
(zabezpieczenie przed spamem)
 

 

 

 INFOLINIA
801 044 280*
*opłata wynosi 36 groszy brutto za minutę połączenia

81 446 30 00 z tel. kom.

INFOLINIA DLA KART
58 511 20 70*
*opłata jak za połączenie z nr stacjonarnym

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania identyfikatora sesji użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są też do zabezpieczenia formularza kontaktowego oraz w mechanizmie wyświetlania niniejszego komunikatu. Nasz serwis wykorzystuje też pliki cookies do celów statystycznych - system statystyk Google Analitycs oraz Facebook i LiveSupport (czat internetowy). Możesz zrezygnować ze zbierania tych informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki.