Polityka prywatności

1. Definicje

Używane w niniejszej Polityce określenia:

 1. Serwis” lub „Serwis internetowy” oznacza serwis internetowy www.skokchmielewskiego.pl oraz www.skokchmielewski.pl ze wszystkimi ich podstronami;
 2. SKOK”, „Kasa”, „my”, „nas”, „nasze” i inne równoznaczne oznaczają Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie
 3. Klient” lub „użytkownik” lub „Ty”, „Twój”, „Twoje” i inne równoznaczne oznaczają osoby fizyczne odwiedzające i korzystające z serwisu internetowego www.skokchmielewskiego.pl oraz www.skokchmielewski.pl i ich funkcjonalności;
 4. RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych;
 5. dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
 6. przetwarzanie danych osobowych – wykonywane w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany czynności dotyczące danych osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

2. Wprowadzenie

Gdy korzystasz z naszego Serwisu przekazujesz nam różnego rodzaju dane osobowe, które my przetwarzamy jako administrator danych osobowych.

RODO zobowiązuje nas jako administratora danych osobowych do podania osobie, której dane dotyczą określonego zestawu informacji.

W niniejszej Polityce realizujemy ten obowiązek informując o celach i podstawach prawnych przetwarzania  Twoich danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o twoich prawach z tym związanych.

3. Nasza tożsamość i dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie przy ul. Wallenroda 2E (20-607 Lublin).

Dane rejestrowe:
SKOK posiada numer NIP 7120170636 oraz numer REGON 430398277. SKOK jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000089688.

Dane kontaktowe:
Możesz się skontaktować z nami używając poniższych informacji kontaktowych

Adres korespondencyjny:
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Zygmunta Chmielewskiego
ul. Wallenroda 2E
20-607 Lublin

E-mail: list@skokchmielewskiego.pl
Telefon: 81 446 30 00

Powyższy numer telefonu jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 (z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Opłata za zwykłe połączenie telefoniczne zgodna z cennikiem dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta dzwoniący.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy listownie na adres ul. Wallenroda 2E, 20-607 Lublin lub na adres e-mail: iod@skokchmielewskiego.pl

4. Kiedy i jakie dane osobowe zbieramy?

Gdy odwiedzasz i przeglądasz nasz Serwis oraz gdy korzystasz z jego funkcjonalności, przekazujesz nam szereg informacji. Niektóre z tych informacji pozwalają lub mogą pozwolić na Twoją identyfikację – są to Twoje dane osobowe.

WIZYTA W SERWISIE I PRZEGLĄDANIE STRON SERWISU

Gdy odwiedzasz i przeglądasz strony Serwisu, a także wyszukujesz treści w Serwisie urządzenie, za pomocą którego korzystasz z Internetu komunikuje się z serwerem, na którym zainstalowany jest Serwis. W ramach tej komunikacji uzyskujemy i zapisujemy standardowe informacje przesyłane w ramach tej komunikacji, w tym o:

 • adresie IP Twojego urządzenia (chyba że Twoje urządzenie komunikuje się z naszym serwerem za pośrednictwem innych jeszcze urządzeń jak routery lub serwery proxy – wtedy uzyskujemy informację o adresie IP tego urządzenia pośredniczącego);
 • przeglądarce internetowej, której używasz do przeglądania Internetu;
 • systemie operacyjnym zainstalowanym na urządzeniu, z którego korzystasz do przeglądania Internetu.

Podanie tych danych jest dobrowolne, przy czym następuje ono zwykle automatycznie. Ewentualne blokowanie komunikacji wszystkich lub niektórych z w/w danych może uniemożliwić wizytę w Serwisie.

Logi dostępowe

Informacje o korzystaniu przez użytkowników z Serwisu, w tym wyżej wymienione informacje łącznie z adresami IP, nasz serwer automatycznie zapisuje w plikach elektronicznych nazywanych logami dostępowymi.

Korzystamy z tych informacji w celu zarządzania serwerem oraz Serwisem (diagnozowanie problemów, ochrona przed naruszeniami bezpieczeństwa, analiza incydentów bezpieczeństwa). Informacje o adresach IP użytkowników Serwisu wykorzystujemy także w celach statystycznych, gdyż informacje te pozwalają na ustalenie regionu geograficznego, w którym znajduje się urządzenie komunikujące się ze strony użytkownika z naszym serwerem.

Powyższe informacje nie pozwalają nam na ustalenie tożsamości poszczególnych osób odwiedzających Serwis, co oznacza, że przeglądanie Serwisu następuje z zachowaniem anonimowości przeglądających.

Niektóre dane z logów dostępowych udostępniamy podmiotom trzecim, które analizują te dane w celu przedstawienia nam informacji np. o oglądalności poszczególnych stron Serwisu itp.

Inne mechanizmy automatycznego zbierania informacji

Oprócz logów dostępowych możemy korzystać z innych narzędzi automatycznego zbierania informacji pozostawianych przez osoby odwiedzające nasz Serwis, takich jak np. cookies lub pixele, w tym także z wykorzystaniem podmiotów trzecich.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy  w Serwisie pliki cookies („ciasteczka”), tj. krótkie informacje tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

W Serwisie stosujemy cookies sesyjne oraz cookies stałe. Cookies sesyjne są to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Cookies stałe pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Nasz Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania identyfikatora sesji użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są też do zabezpieczenia formularza kontaktowego oraz w mechanizmie wyświetlania komunikatu o cookies. Nasz Serwis wykorzystuje też pliki cookies do celów statystycznych – system statystyk Google Analitycs oraz Facebook i czat internetowy. Możesz zrezygnować ze zbierania tych informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki.

ZAWIERANIE I REALIZACJA UMÓW O USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU
Niektóre z osób, które odwiedzają nasz Serwis zamawiają wysyłkę Newslettera, wysyłają nam wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego, komunikują się z nami za pośrednictwem czatu lub składają Internetowy Wniosek Kredytowy.
Przed zawarciem tych umów prosimy użytkownika o podanie pewnych informacji, które są albo niezbędne do zawarcia lub realizacji danej umowy (np. adres e-mail użytkownika jest niezbędny do wykonania usługi Newsletter) albo umożliwiają jej realizację zgodnie z wybraną przez użytkownika opcją.
W powyższych przypadkach zbieramy od użytkowników następujące kategorie danych osobowych:
 • dane identyfikacyjne,
 • dane kontaktowe,
 • informacje o stanie cywilnym,
 • dane dotyczące sytuacji finansowej.
Podanie tych danych jest dobrowolne, ale brak ich podania albo uniemożliwi wykonania usługi albo uniemożliwi jej wykonanie na warunkach, których życzy sobie użytkownik.

Pewne dane osobowe użytkownika możemy otrzymać też z innych źródeł. Dotyczy to np. danych dostępnych w publicznych rejestrach, takich jak np. Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej albo w bazach danych takich jak Biuro Informacji Kredytowej S.A lub biura informacji gospodarczej.

KONTAKTOWANIE SIĘ ZE SKOK
Czasami osoby odwiedzające nasz Serwis korzystają z zamieszczonych w nim informacji kontaktowych SKOK lub formularza kontaktowego i przekazują nam wiadomości, oświadczenia, reklamacje lub zadają pytania. Przy tej okazji zazwyczaj także otrzymujemy dane osobowe osób kontaktujących się z nami takie jak:
 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko);
 • dane kontaktowe (adres, adres e-mail, numer telefonu);
 • dane usług, z których korzysta w Serwisie nadawca wiadomości;
 • dane towarzyszące komunikacji e-mail (dane przesyłane przez serwer pocztowy nadawcy wiadomości, w tym adres IP)
Podanie tych danych jest dobrowolne. Brak niektórych rodzajów informacji może skutkować brakiem możliwości prawidłowego przeprocesowania przez nas otrzymanej komunikacji (np. brak podania danych identyfikujących nadawcę wiadomości oraz szczegółów usługi, której dotyczy komunikacja może nie pozwolić na jego identyfikację i weryfikację sprawy, z którą się zwrócił do nas).

5. W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych może być: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas odpowiednio w celu:
 1. zawarcia z Tobą i wykonania umów o usługi które świadczymy za pośrednictwem Serwisu
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez SKOK do wykonania wyżej wymienionych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. wypełnienia ciążących na SKOK obowiązków prawnych, w szczególności rachunkowych, księgowych, archiwalnych, podatkowych, wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez SKOK do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na SKOK (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. marketingu własnych produktów lub usług SKOK
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez SKOK do realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez SKOK w postaci promowania własnej działalności, w tym produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli przepisy szczególne wymagają uzyskania zgody Klienta na przesyłanie mu danego rodzaju komunikacji marketingowej, SKOK przesyła mu taką komunikację jedynie w razie wyrażenia przez Klienta takiej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. wykonywania lub ochrony praw SKOK poprzez ustalanie, dochodzenie i egzekwowanie roszczeń przysługujących SKOK wobec Klienta, weryfikacji i obrony przed zarzutami lub roszczeniami Klienta wobec SKOKPodstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez SKOK do realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez SKOK w postaci ochrony lub realizacji własnych praw oraz obrony przed zarzutami i roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. analizy interakcji Klienta w SerwisiePodstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez SKOK do realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez SKOK w postaci zwiększenia atrakcyjności oferty handlowej SKOK dzięki możliwości ustalenia popularności określonych elementów Serwisu wśród jego użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. podjęcia przez SKOK działań na żądanie Klienta przed zawarciem umów o usługi świadczone za pośrednictwem SerwisuPodstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez SKOK do podjęcia w/w działań (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

O tym jak długo SKOK będzie przechowywać dane osobowe Klienta decyduje cel, w którym te dane są przetwarzane.
W przypadku danych osobowych uzyskiwanych przez SKOK w związku z zawieraniem i wykonywaniem umów zawieranych przez SKOK z Klientem SKOK co do zasady przechowuje dane Klientów w okresie obowiązywania danej umowy.
Po zakończeniu przeglądania Serwisu lub zakończeniu wyszukiwania zawartości w Serwisie dane Klienta zapisane w logach dostępowych serwera usuwamy nie później niż 90 dni od dnia, w którym Klient odwiedził Serwis internetowy i korzystał z w/w Usług.
W przypadku danych przesyłanych do SKOK w komunikacji skierowanej do SKOK, w tym w związku z korzystaniem z Usługi Formularz Kontaktowy, SKOK przechowuje te dane przez okres potrzebny do udzielenia przez SKOK odpowiedzi na przesłaną wiadomość (zazwyczaj nie zajmuje to SKOK dłużej niż 30 dni), a następnie jeszcze przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz przez okres do czasu upływu terminu przedawniania roszczeń majątkowych SKOK lub Klienta wynikających lub mogących wynikać z Umowy Formularza Kontaktowego lub stosunków prawnych, których dotyczy komunikacja.
W przypadku danych osobowych Klientów uzyskanych przez SKOK przy zawieraniu i wykonywaniu Umowy Newsletter i Umowy na korzystanie z czatu co do zasady przechowuje dane Klientów w okresie obowiązywania tej umowy, a po rozwiązaniu lub wygaśnięciu tej umowy, przez okres do czasu upływu terminu przedawniania roszczeń majątkowych SKOK lub Klienta wynikających lub mogących wynikać z tej umowy.
W przypadku danych osobowych Klientów uzyskanych przez SKOK przy zawieraniu i wykonywaniu Umowy Internetowy Wniosek Kredytowy SKOK przechowuje te dane przez okres potrzebny do udzielenia przez SKOK odpowiedzi na wniosek, a następnie jeszcze przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz przez okres do czasu upływu terminu przedawniania roszczeń majątkowych SKOK lub Klienta wynikających lub mogących wynikać z Umowy Internetowy Wniosek Kredytowy lub stosunków prawnych, których dotyczy komunikacja.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W niektórych sytuacjach okres przechowywania danych osobowych Klient może być dłuższy niż wskazany powyżej, z uwagi na dalsze istnienie potrzeby ich przetwarzania, co może wynikać np. z konieczności uczestniczenia w postępowaniu sądowym, w którym niezbędne jest dysponowanie danymi osobowymi Klienta albo z przepisu prawa, który może nakazywać przechowywanie określonych danych osobowych w dłuższym okresie. Terminy przedawnienia roszczeń majątkowych określają powszechnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa, przede wszystkim ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny dostępna w systemie ISAP na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej http://isap.sejm.gov.pl/

7. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące z nami przy wykonywaniu czynności związanych z naszą działalnością statutową, tj. podwykonawcy świadczący na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i sprzedażowe, windykacyjne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Prawo dostępu do danych osobowych

Klient ma prawo do uzyskania od SKOK potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz szeregu informacji określonych w art. 15 ust. 1 i 2 RODO, jak też zestawu jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Klient, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od SKOK niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Jeżeli dane Klienta zostały udostępnione przez SKOK osobom trzecim, a dane te zostaną później sprostowane, powiadomimy o tym – w miarę możliwości – również te osoby trzecie.

Prawo do usunięcia danych

Klient ma prawo żądania od SKOK niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a SKOK ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. Klient, którego dane dotyczą, cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych i SKOK nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. Klient, którego dane dotyczą, wniósł sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez SKOK jego danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów SKOK i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniósł sprzeciw wobec przetwarzania przez SKOK jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 4. dane osobowe Klienta były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu podlega SKOK;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Klient, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od SKOK ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. Klient kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający SKOK sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. SKOK nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Klient wniósł sprzeciw- z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez SKOK jego danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów SKOK – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie SKOK są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Klienta

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Klient ma prawo otrzymać od SKOK w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył SKOK, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Klienta lub jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych Klient, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez SKOK bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez SKOK jego danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów SKOK. SKOK nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta  lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli dane osobowe Klienta są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeżeli Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, jego danych osobowych SKOK nie będzie już przetwarzać do takich celów.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli Klient sądzi, że przetwarzanie dotyczących do danych osobowych narusza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, ma prawo, bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem,  wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Organem nadzorczym jest niezależny organ publiczny ustanowiony przez dane państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialny za monitorowanie stosowania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
W Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli SKOK przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie jego zgody, Klient ma prawo w każdym czasie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Szczegółowe informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego zawarte są w Broszurze informacyjnej dostępnej na stronie www.skokchmielewskiego.pl w zakładce Pliki do pobrania w części Ochrona danych osobowych.