Ubezpieczenie NNW SALTUS – Moje Bezpieczeństwo

Zdarzają się sytuacje losowe, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale możemy się przed nimi zabezpieczyć. Możemy mieć wpływ na to, jak przygotować się na wypadek niektórych przykrych sytuacji. Warto mieć ochronę na okoliczność następstw nieszczęśliwych wypadków.

Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej:

 • uszczerbek na zdrowiu w NNW (następstwie nieszczęśliwego wypadku)
 • śmierć ubezpieczonego w NNW
 • śmierć ubezpieczonego w NNW w ruchu komunikacyjnym
 • opcje dodatkowe, m.in. z tytułu:
  • pobytu w szpitalu w NNW
  • całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji w NNW
  • NNW w wyniku wyczynowego lub amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka
  • śmierci w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
  • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Dlaczego warto?

 • elastyczny zakres ochrony, który można dostosować w zależności od potrzeb
 • możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe ryzyka
 • pełna ochrona już od następnego dnia po zawarciu umowy i opłaceniu składki
 • możliwość dokonania wyboru sposobu płatności składki
 • minimum formalności związanych z zawarciem umowy
 • szeroki zakres ochrony za stosunkowo niską składkę ubezpieczeniową

 


Masz pytania?

Infolinia dla Klientów Kasy: 801 044 280
81 446 30 00 lub 81 536 30 00 (z telefonów komórkowych)

*36 groszy brutto za min. połączenia /
Infolinia czynna od poniedziałku do piątku 8.00 – 17.00