POŻYCZKA HIPOTECZNA DO 20 LAT

Pożyczka z zabezpieczeniem hipotecznym to możliwość uzyskania sfinansowania wydatków z okresem spłaty aż do 20 lat na bardzo korzystnych warunkach.

 

Ogólnie o pożyczce hipotecznej

Produkt dostępny w oddziałach Kasy od dnia 01.10.2021 r.

Okres kredytowania: od 3 lat do 20 lat
Minimalna kwota kredytu: 10 000,00 zł
Maksymalna kwota kredytu: 70% rynkowej wartości nieruchomości
Raty równe kapitałowo-odsetkowe.

RRSO 8,78% na podstawie przykładu reprezentatywnego.
Pożyczka udzielana wyłącznie w złotych polskich.

Jeżeli:

 • zainteresowany pożyczką hipoteczną ma miejsce zamieszkania w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub
 • zainteresowany pożyczką hipoteczną otrzymuje dochód lub posiada aktywa w walucie innej niż złote, a pożyczka hipoteczna miałaby być spłacana z tego dochodu lub z tych aktywów

to SKOK nie udziela wtedy pożyczki hipotecznej.

Do uzyskania pożyczki hipotecznej niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia oraz innych zdarzeń losowych wraz z cesją wierzytelności na pożyczkodawcę.

 

Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel.

Marża zależna jest od wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej (wskaźnik LTV)

Formularz informacyjny dotyczący pożyczki hipotecznej jest dostępny w oddziałach Kasy.

Szczegółowe informacje o pożyczce hipotecznej (dokument PDF).

Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej rocznej stopy procentowej.

Oprocentowanie pożyczki = wskaźnik referencyjny + marża SKOK
Wskaźnik referencyjny dla złotych polskich WIBOR 3M z dnia roboczego bezpośrednio poprzedzającego przedostatni dzień roboczy każdego kwartału kalendarzowego, obowiązujący na kolejny kwartał kalendarzowy.
Zmiana rocznej stopy oprocentowania pożyczki hipotecznej następuje raz na kwartał kalendarzowy, w przypadku zmiany stawki WIBOR 3M z dnia roboczego bezpośrednio poprzedzającego przedostatni dzień roboczy każdego kwartału kalendarzowego (obowiązującą na kolejny kwartał) o co najmniej 0,25 punktu procentowego.
WIBOR 3M na dzień 28.09.2021 r.: 0,24%
Marża SKOK 6,96%
Roczna (zmienna) stopa oprocento-wania pożyczki 7,2%
Prowizja od całkowitej kwoty pożyczki
Wysokość prowizji Wysokość prowizji uzależniona jest od wskaźnika LTV, tj. relacji kwoty udzielanej pożyczki do wartości rynkowej nieruchomości, która będzie stanowić jej zabezpieczenie (wskazanej w operacie szacunkowym). Wskaźnik LTV nie może przekroczyć wartości 70%.
Wskaźnik LTV do 30% od 30,01% do 50% od 50,01% do 70%
Prowizja 4,5% 6,5% 8,5%
Opłata przygotowawcza: 50 zł

Pożyczka hipoteczna do 20 lat

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki hipotecznej na dzień 01.10.2021 r. wynosi 8,78%, przy założeniu, że:

 • całkowita kwota pożyczki hipotecznej wynosi 105 000,00 zł
 • całkowity koszt pożyczki hipotecznej wynosi 92 449,65 zł
  w tym:
  - kwota odsetek 82 230,69 zł
  - prowizja za udzielenie pożyczki hipotecznej liczona od całkowitej kwoty pożyczki 6 825,00 zł (tj. 6,5%)
  - opłata przygotowawcza 50,00 zł
  - podatek od czynności cywilno-prawnych z tytułu ustanowienia hipoteki 19,00 zł
  - łączna suma składek z tytułu ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty pożyczki hipotecznej od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania wyliczona na potrzeby przykładu reprezentatywnego (umowa ubezpieczenia zawierana za pośrednictwem SKOK) 3 324,96 zł
 • kwota raty równej kapitałowo-odsetkowej miesięcznej 870,69zł
 • całkowita kwota do zapłaty 197 449,65 zł
 • umowa została zawarta na okres 215 miesięcy
 • Zmienna roczna stopa oprocentowania pożyczki hipotecznej: 7,2% (wyliczona jako suma aktualnej stawki referencyjnej WIBOR 3M (0,24%) i marży SKOK w wysokości 6,96 p.p.).


Koszty dodatkowe nie ujęte w całkowitym koszcie pożyczki

 • opłaty związane z zabezpieczeniem pożyczki hipoteczneo w postaci hipoteki - wysokość opłat notarialnych jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 r., Nr 148, poz. 1564) wraz z jej późniejszymi zmianami,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego - wysokość opłat notarialnych jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 r., Nr 148, poz. 1564) wraz z jej późniejszymi zmianami,
 • opłata sądowa od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki – 200 zł,
 • opłata z tytułu wyceny wartości hipoteki będącej zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej (operat szacunkowy). Koszt operatu szacunkowego zależy od następujących czynników: rodzaju i wielkości nieruchomości podlegającej wycenie; kosztów związanych z wyceną ponoszonych przez rzeczoznawcę: koszt dojazdu, podatki, opłaty, koszty administracyjne, dostępność dokumentów źródłowych; nakładów pracy niezbędnych do szacowania: zastosowane metody i techniki szacowania.

Uwaga: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania została ustalona przy założeniu, że stopa oprocentowania pożyczki hipotecznej oraz opłaty, prowizje, składki ubezpieczeniowe i inne koszty uwzględnione przy jej ustaleniu pozostaną niezmienione przez okres obowiązywania umowy o pożyczkę hipoteczną.

 
INFOLINIA
801 044 280*
*opłata wynosi 36 groszy brutto za minutę połączenia

81 446 30 00 z tel. kom.

INFOLINIA DLA KART
58 511 20 70*
*opłata jak za połączenie z nr stacjonarnym

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania identyfikatora sesji użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są też do zabezpieczenia formularza kontaktowego oraz w mechanizmie wyświetlania niniejszego komunikatu. Nasz serwis wykorzystuje też pliki cookies do celów statystycznych - system statystyk Google Analitycs oraz Facebook i LiveSupport (czat internetowy). Możesz zrezygnować ze zbierania tych informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki.