Stowarzyszenie Horyzont

Stowarzyszenie „HORYZONT” jest organizacją pozarządową, wspierającą działania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Z. Chmielewskiego oraz działającą na rzecz jej Członków

Stowarzyszenie „HORYZONT” powstało w 1999 r. Dzięki przynależności do Stowarzyszenia można zostać Członkiem Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Z. Chmielewskiego i skorzystać z jej usług. Stowarzyszenie ma na celu wspieranie działalności SKOK im. Z. Chmielewskiego w Lublinie i promowanie Kasy, która kieruje się etyką w działaniach, nie koncentrującej się jedynie na wartościach pieniężnych, będącej „blisko ludzi i dla ludzi”. To tutaj Członkowie Kasy mogą kierować swoje uwagi, które są uwzględniane w działalności Kasy, przedstawić problemy, potrzeby.

 

Cele Stowarzyszenia „HORYZONT”:

 • wspieranie działań SKOK im. Z. Chmielewskiego,
 • edukacja finansowa,
 • działalność na rzecz lokalnych społeczności,
 • doradztwo w zakresie oszczędzania, kredytowania oraz radzenia sobie ze zobowiązaniami finansowymi,
 • współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi,
 • upowszechnianie pomocy wzajemnej, w szczególności w zakresie pracowniczej i spółdzielczej samopomocy w finansowaniu wydatków rodzinnych,
 • popularyzacja oszczędzania,
 • aktywizacja zawodowa i wsparcie Członków zwłaszcza wywodzących się z małych miejscowości oraz zagrożonych utratą pracy,
 • promocja aktywności sportowej i rozwoju kulturalnego,
 • ochrona praw Członków w zakresie ich praw konsumenckich.

 

Stowarzyszenie swoje cele statutowe realizuje między innymi poprzez propagowanie usług finansowych oferowanych przez SKOK im. Z. Chmielewskiego. Ma charakter otwarty i jest platformą współdziałania dla wszystkich którzy chcą włączyć się w działania na rzecz innych osób. Powstało z myslą o tych, którzy chcą włączyć się w działania społeczne, posiadają ciekawą wiedzę, umiejętności, talenty, które można wykorzystać i którymi chcą się dzielić. Zdolnych zaoferować własne umiejętności lub chociaż czas, w celu zaangażowania się w istotne sprawy. 

 

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez:

 • współpracę z SKOK im. Z. Chmielewskiego w zakresie poradnictwa i informacji dotytczących finansowania wydatków, oszczędzania, szczególnie systematycznego oraz lokowania środków finansowych,
 • pozyskiwanie informacji o zainteresowaniach, aktywności oraz problemach i potrzebach Członków Kasy i Stowarzyszenia,
 • organizowanie i prowadzenie prelekcji, wykładów, spotkań dyskusyjnych oraz działalność oświatową i edukacyjną,
 • doradztwo i różne formy pomocy na rzecz Członków Kasy i Stowarzyszenia,
 • działania na rzecz edukacji finansowej,
 • wsparcie edukacji dzieci i młodzieży,
 • organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, turystyczno - wypoczynkowych, 
 • wspieranie przedsiębiorczości,wspólnot i lokalnych społeczności,
 • promocję i organizację wolontariatu,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

www.stowarzyszeniehoryzont.pl
INFOLINIA
801 044 280*
*opłata wynosi 36 groszy brutto za minutę połączenia

81 446 30 00 z tel. kom.

INFOLINIA DLA KART
58 511 20 70*
*opłata jak za połączenie z nr stacjonarnym

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania identyfikatora sesji użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są też do zabezpieczenia formularza kontaktowego oraz w mechanizmie wyświetlania niniejszego komunikatu. Nasz serwis wykorzystuje też pliki cookies do celów statystycznych - system statystyk Google Analitycs oraz Facebook i LiveSupport (czat internetowy). Możesz zrezygnować ze zbierania tych informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki.