POLITKA JAKOŚCI

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Zygmunta Chmielewskiego powstała w celu realizacji i upowszechniania finansowej samopomocy, edukacji finansowej oraz działania na rzecz swoich Członków poprzez zapewnienie im najlepszej oferty finansowej oraz jakości i kultury obsługi.

SKOK im. Z. Chmielewskiego skutecznie rozwiązuje problemy finansowe i życiowe swoich Członków, dzięki czemu powracają oni do Kasy zawsze, gdy pojawia się jakakolwiek nowa, finansowa potrzeba. Stosujemy i nieustannie doskonalimy system zarządzania jakością, z powodzeniem realizując cele, dla których powołana została nasza Kasa i wpływając na wzrost poziomu zadowolenia Członków Kasy. 

Cele Kasy podlegają ciągłej aktualizacji, a realizujemy je poprzez:
• dążenie do tego, aby Członkowie SKOK wybierali naszą Kasę jako dostawcę najlepszych usług finansowych,
• dążenie do ciągłego rozwoju, wyrażonego poprzez stale wzrastającą ilość Członków Kasy, lokat i depozytów oraz pożyczek i kredytów,
• tworzenie konkurencyjnej oferty finansowej, odpowiadającej na potrzeby Członków Kasy,
• opracowywanie produktów finansowych ogólnie dostępnych i charakteryzujących się atrakcyjnym oprocentowaniem,
• zapewnienie dostępności usług dzięki stale rosnącej sieci obsługi Członków Kasy,
• stałe podnoszenie jakości i kultury obsługi członkowskiej,
• okazywanie szacunku dla każdego Członka Kasy bez względu na jego status majątkowy,
• stałe tworzenie klimatu wzajemnego zaufania i życzliwości pomiędzy pracownikami a Członkami Kasy drogą podnoszenia kultury obsługi oraz budowania zrozumienia i dobrych wzajemnych relacji,
• nieustanną i szczególną dbałość o aktywne szukanie i wdrażanie najlepszych rozwiązań finansowych dla Członków Kasy,
• zapewnienie edukacji członków Kasy w zakresie efektywnego, rozsądnego i bezpiecznego korzystania przez nich z oferty Kasy;
• kreowanie przyjaznego środowiska pracy dzięki szczególnej dbałości o bezpieczeństwo pracowników, tworzenie miejsc pracy dających radość i zadowolenie z wykonywanych obowiązków oraz stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i samorealizację,
• działania kulturalne i oświatowe na rzecz lokalnych środowisk, wspierające inicjatywy związane z edukacją, zdrowiem, kulturą i sportem.

Cele Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Z. Chmielewskiego są poddawane okresowej analizie, mającej pomóc w ich doskonaleniu i efektywnym wdrażaniu.

Każdy pracownik SKOK zapoznany został z określającą cele organizacji Polityką Jakości i wdraża ją w życie w swojej codziennej pracy.

Największą wartością Kasy są jej pracownicy i lojalni Członkowie, a także ich wzajemne relacje i więzi.

Zadowolenie i satysfakcja członków Kasy, lepsza jakość i kultura obsługi oraz najlepsza oferta finansowa to główne cele organizacji, które są jej siłą i służą stałemu rozwojowi Kasy.

Bogumił Wiktor Krzyszczak,
Prezes Zarządu SKOK im. Z. Chmielewskiego
INFOLINIA
801 044 280*
*opłata wynosi 36 groszy brutto za minutę połączenia

81 446 30 00 z tel. kom.

INFOLINIA DLA KART
58 511 20 70*
*opłata jak za połączenie z nr stacjonarnym

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania identyfikatora sesji użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są też do zabezpieczenia formularza kontaktowego oraz w mechanizmie wyświetlania niniejszego komunikatu. Nasz serwis wykorzystuje też pliki cookies do celów statystycznych - system statystyk Google Analitycs oraz Facebook i LiveSupport (czat internetowy). Możesz zrezygnować ze zbierania tych informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki.