Ogłoszenia

Publiczne zaproszenie do negocjacji

09 grudnia 2016 r.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w Lublinie przy ul. Wallenroda 2E (20-607 Lublin), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089688, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca nr REGON: 430398277 oraz nr NIP: 7120170636; zwana dalej „Kasą”

zaprasza

 
zainteresowanych do negocjacji mających na celu uzgodnienie warunków i zawarcie umowy sprzedaży portfela wymagalnych wierzytelności Kasy z tytułu kredytów lub pożyczek udzielonych przez Kasę jej członkom o szacunkowej wartości maksymalnie 30 000 000 zł (słownie: trzydzieści milionów  złotych). W/w portfel wierzytelności składa się z czterech subportfeli wierzytelności:
 
1) subportfel o wartości ok. 16 250 000 zł;
2) subportfel o wartości ok. 10 250 000 zł;
3) subportfel o wartości ok. 1 250 000 zł;
4) subportfel o wartości ok. 2 250 000 zł.
 
Kasa dopuszcza nabycie przez jednego zainteresowanego całego portfela wierzytelności lub tylko niektórych subporfeli wierzytelności.
 
Termin składania przez zainteresowanych oświadczeń o przystąpieniu do negocjacji (zgłoszeń): 13 grudnia 2016 r., godzina 24:00
 
Termin składania przez zaakceptowanych przez Kasę zainteresowanych propozycji cenowych oraz propozycji warunków umowy przelewu wierzytelności: 21 grudnia 2016 r., godzina 16:00
 
Wybór przez Kasę nabywcy wierzytelności i zawiadomienie przez Kasę wybranego nabywcy o wyborze jego propozycji cenowej albo podjęcie decyzji o zakończeniu postępowania bez sprzedaży wierzytelności: 23 grudnia 2016 r., godzina 16:00.
 
Szczegółowe dane dotyczące wierzytelności zostaną przekazane w trakcie negocjacji, po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.
 
Kasa jest uprawniona do:
  • swobodnej akceptacji zgłoszeń oraz wyboru oferty;
  • zakończenia, do czasu zawarcia umowy przelewu wierzytelności, postępowania bez sprzedaży wierzytelności;
  • odstąpienia od zawarcia umowy przelewu wierzytelności, w tym po wyborze nabywcy
bez podawania przyczyn.
 
Szczegółowy tryb, zasady oraz terminy procesu negocjacji określa Regulamin sprzedaży wierzytelności SKOK im. Z. Chmielewskiego.
 
Załączniki do niniejszego zaproszenia do negocjacji:
 INFOLINIA
801 044 280*
*opłata wynosi 36 groszy brutto za minutę połączenia

81 446 30 00 z tel. kom.

INFOLINIA DLA KART
58 511 20 70*
*opłata jak za połączenie z nr stacjonarnym

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania identyfikatora sesji użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są też do zabezpieczenia formularza kontaktowego oraz w mechanizmie wyświetlania niniejszego komunikatu. Nasz serwis wykorzystuje też pliki cookies do celów statystycznych - system statystyk Google Analitycs oraz Facebook i LiveSupport (czat internetowy). Możesz zrezygnować ze zbierania tych informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki.