Dobry wybór

Warunki cenowe dla pożyczki „Dobry wybór”:

 • Prowizja za udzielenie pożyczki liczona od kwoty pożyczki:
  – dla pożyczki z ubezpieczeniem 0%
  – dla pożyczki bez ubezpieczenia 7%
 • Opłata przygotowawcza 0 zł
 • Okres kredytowania od 18 do 60 miesięcy
 • Maksymalna kwota pożyczki do 50 000 zł
 • RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania)
  – dla pożyczki z ubezpieczeniem 15,02%
  – dla pożyczki bez ubezpieczenia 15,97%
OPROCENTOWANIE POŻYCZKI = WSKAŹNIK REFERENCYJNY + MARŻA SKOK
Roczna (zmienna) stopa oprocentowania pożyczki 10,99%
Wskaźnik referencyjny dla złotych polskich WIBOR 3M na dzień 28.09.2022 r.: 7,17%
Wskaźnik referencyjny dla złotych polskich WIBOR 3M z dnia roboczego bezpośrednio poprzedzającego przedostatni dzień roboczy każdego kwartału kalendarzowego, obowiązujący na kolejny kwartał kalendarzowy. Zmiana rocznej stopy oprocentowania pożyczki „Dobry wybór” następuje raz na kwartał kalendarzowy, w przypadku zmiany stawki WIBOR 3M z dnia roboczego bezpośrednio poprzedzającego przedostatni dzień roboczy każdego kwartału kalendarzowego (obowiązująca na kolejny kwartał).
Marża SKOK 3,82%

 

Złóż zapytanie o pożyczkę

Informacje o pożyczce „Dobry wybór” przedstawione na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 04.10.2022 r.:

Z ubezpieczeniem na życie:

 • oprocentowanie zmienne roczne 10,99%
 • opłata przygotowawcza 0 zł
 • prowizja od kwoty pożyczki 0 zł (tj. 0%)
 • całkowita kwota pożyczki 25 000 zł
 • rata miesięczna 646,13 zł
 • umowa zawarta na okres 48 miesięcy
 • składka ubezpieczenia na życie w wysokości 1 393,35 zł*
 • całkowita kwota do zapłaty 32 407,49 zł
 • całkowity koszt pożyczki 7 407,49 zł (w tym kwota odsetek 6 014,14 zł)
 • RRSO 15,02% (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania)

Bez ubezpieczenia na życie:

 • oprocentowanie zmienne roczne 10,99%
 • opłata przygotowawcza 0 zł
 • prowizja od kwoty pożyczki 1750 zł (tj. 7%)
 • całkowita kwota pożyczki 25 000 zł
 • rata miesięczna 646,13 zł
 • umowa zawarta na okres 48 miesięcy
 • całkowita kwota do zapłaty 32 764,14 zł
 • całkowity koszt pożyczki 7 764,14 zł (w tym kwota odsetek 6 014,14 zł)
 • RRSO 15,97% (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania)

* wysokość składki ubezpieczenia na życie Twoja Promesa uzależniona jest od wieku pożyczkobiorcy, całkowitej kwoty pożyczki oraz okresu na jaki została zawarta umowa pożyczki, kwota składki ubezpieczenia na życie w wysokości 1 393,35 zł została określona na potrzeby ustalenia przykładu reprezentatywnego przy założeniu wskazanych w przykładzie reprezentatywnym całkowitej kwoty pożyczki i okresu obowiązywania umowy oraz tego, że wiek pożyczkobiorcy wynosi 38 lat.

Udzielenie pożyczki, warunki jej udzielenia oraz zabezpieczenia jej spłaty są uzależnione od wyniku przeprowadzonej przez SKOK Chmielewskiego oceny zdolności kredytowej Klienta. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

Produkt dostępny w oddziałach Kasy od dnia 04.10.2022 r.

Przedstawione dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 k.c. Szczegółowe informacje otrzymasz w najbliższym oddziale Kasy.