e-LOKATA

  • Lokata terminowa nieodnawialna z oprocentowaniem stałym
  • Na okres 3, 6 miesięcy
  • Maksymalna kwota lokaty to 150 000 zł*

Lokata terminowa nieodnawialna dostępna dla posiadaczy Rachunku eSKOK – ROR za pośrednictwem serwisu internetowego eSKOK lub poprzez aplikację mobilną mSKOK

OKRES [M-E] 3 MIESIĄCE 6 MIESIĘCY
Oprocentowanie stałe w skali roku 3,50% 4,50%

Odsetki naliczane są na koniec okresu umownego. W przypadku zerwania e-Lokaty przed końcem umowy wypłacony zostanie sam kapitał bez naliczonych za ten okres odsetek.

*Członek Kasy może posiadać kilka rachunków e-Lokata, pod warunkiem, że ich saldo nie przekracza łącznie 150 000 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odsetki od depozytów od dnia 01.01.2004 r. podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19%.

Środki pieniężne zgromadzone w Kasie przez deponenta na rachunkach, w przypadku których deponent jest strona umowy rachunku, objęte są ochrona gwarancyjna w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, ochrona gwarancyjna nie obejmuje środków wpłaconych do Kasy tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich.
Straty bilansowe pokrywane są z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy – z funduszu udziałowego. Odpowiedzialność członków Kasy za straty powstałe w Kasie jest równa podwójnej wysokości wpłaconych udziałów [§ 55a ust. 2 i ust. 7 Statutu Kasy].
Członkowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu udziałów, jeżeli zostały one przeznaczone na pokrycie strat Kasy [§ 12 ust. 4 Statutu Kasy].

Produkt dostępny w oddziałach Kasy od dnia 11.05.2023 r.

Przedstawione dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 k.c. Szczegółowe informacje otrzymasz w najbliższym oddziale Kasy.