e-LOKATA

  • Lokata terminowa nieodnawialna z oprocentowaniem stałym*
  • Na okres 3, 6 lub 9 miesięcy
  • Maksymalna kwota lokaty to 150 000 zł

*lokata terminowa nieodnawialna dostępna dla posiadaczy Rachunku eSKOK – ROR za pośrednictwem serwisu internetowego eSKOK lub poprzez aplikację mobilną mSKOK

OKRES [M-E] 3 MIESIĄCE 6 MIESIĘCY 9 MIESIĘCY
Oprocentowanie stałe w skali roku 3,00% 3,40% 4,20%

W przypadku zerwania lokaty „e- Lokata” – SKOK wypłaca 10% odsetek należnych na dany dzień.

KWOTA [PLN] OKRES [M-E] OPROCENTOWANIE EFEKTYWNE W SKALI ROKU [%] KWOTA KOŃCOWA (BEZ PODATKU*) [PLN]
50 000 3 3,00 50 378,08
100 000 3 3,00 100 756,16
150 000 6 3,40 152 570,96

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odsetki od depozytów od dnia 01.01.2004 r. podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19%.

Środki pieniężne zgromadzone w Kasie przez deponenta na rachunkach, w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku, objęte są ochroną gwarancyjną w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów. Zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, ochrona gwarancyjna nie obejmuje środków wpłaconych do Kasy tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich. Straty bilansowe pokrywane są z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy – z funduszu udziałowego. Odpowiedzialność członków Kasy za straty powstałe w Kasie jest równa podwójnej wysokości wpłaconych udziałów [§ 55a ust. 2 i ust. 7 Statutu Kasy].

Członkowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu udziałów, jeżeli zostały one przeznaczone na pokrycie strat Kasy [§ 12 ust.4 Statutu Kasy].

 

Produkt dostępny w oddziałach Kasy od dnia 13.05.2022 r.

Przedstawione dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 k.c. Szczegółowe informacje otrzymasz w najbliższym oddziale Kasy.