e-Lokata na nowe środki

Dostępna za pośrednictwem serwisu internetowego eSKOK lub poprzez aplikację mobilną mSKOK

  • Lokata terminowa nieodnawialna z oprocentowaniem stałym
  • Zawarta na okres 6 miesięcy
  • Minimalna kwota lokaty to 200 zł
  • Maksymalne saldo ulokowanych NOWYCH środków to 200 000 zł*

Dla posiadaczy rachunku eSKOK-ROR.

Okres Oprocentowanie stałe w skali roku
6 m-cy 7%

Odsetki naliczane są na koniec okresu umownego. W przypadku zerwania e-Lokaty na nowe środki przed końcem umowy wypłacony zostanie sam kapitał bez naliczonych za ten okres odsetek.

*Członek Kasy może posiadać kilka rachunków e-Lokaty na nowe środki, pod warunkiem, że ich saldo nie przekracza łącznie 200 000 zł.

Łączne saldo e-Lokat na nowe środki i Lokat na nowe środki nie może  przekroczyć 350 000 zł.

Nowe Środki oznaczają środki pieniężne członka Kasy w wysokości równej nadwyżce salda wszystkich rachunków Członka Kasy w chwili zakładania e-Lokaty na nowe środki nad saldem wszystkich rachunków Członka Kasy na koniec 10-go dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc założenia e-Lokaty na nowe środki.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odsetki od depozytów od dnia 01.01.2004 r. podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19%.
Środki pieniężne zgromadzone w Kasie przez deponenta na rachunkach, w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku, objęte są ochroną gwarancyjną w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, ochrona gwarancyjna nie obejmuje środków wpłaconych do Kasy tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich.
Straty bilansowe pokrywane są z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy – z funduszu udziałowego. Odpowiedzialność członków Kasy za straty powstałe w Kasie jest równa podwójnej wysokości wpłaconych udziałów [§ 55a ust. 2 i ust. 7 Statutu Kasy]. Członkowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu udziałów, jeżeli zostały one przeznaczone na pokrycie strat Kasy [§ 12 ust. 4 Statutu Kasy].

Produkt dostępny od dnia 15.10.2022 r. za pośrednictwem serwisu internetowego eSKOK lub poprzez aplikację mobilną mSKOK.

Przedstawione dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 k.c. Szczegółowe informacje otrzymasz w najbliższym oddziale Kasy.


Zobacz także: